Salangen historielag holder jevnlige møter med ulike lokalhistoriske temaer.
Hvert år har historielaget deltatt med fyldig program på kulturminnedagen.
Lundbrygga
Bilde av Lundbrygga ved et tidligere arrangement.
I 2011 er søndag 11. september fastsatt som dato for kulturminnedagen.
 
Årets tema er: SKJULTE SKATTER. SPOR I LANDSKAPET.

Programmet er ikke klart ennå. Men vi planlegger ei markering av hundreårsminnet til bladet ”Folkeviljen” som kom ut her under Verkets tid. Ei veldig spennende historie. Dessuten er det snakk om å få fotoklubben med på søk etter spor i landskapet. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Troms Museum/regionmuseet, kulturkontoret /fotoklubben(?) og Salangen historielag.
Arrangementet finner sted på Lundbrygga Regionmuseum , Sjøvegan – søndag 11.09.11 kl. 1400 -1800.
Fullstendig program vil bli presentert medio juni d.å.

I 2006 hadde vi besøk av Lars Ivar Hansen og teamet som arbeider med Astafjord bygdebok.
I sammenheng med Kulturminnedagen og det fellesnordiske temaet "Steder for ankomst og avreise"   tok vi spesielt for oss lokalbåtene og den første bussen som blei laga på Salangsverket.
Forfatteren Ivar Enoksen besøkte oss og fortalte om sin nylig utgitte bok: "Tusen glemte menn" som handlet om de som risikerte livet under skøytetransporten av norske og allierte soldater under krigen i Sør-Troms og Narvik.