Årboka for Salangen gis ut hvert år like før jul og har kommet ut siden 1985. Boka inneholder et rikt utvalg artikler fra fjern og nær fortid i regionen. Årbok for Salangen selges i sommersesongen på Lundbrygga Regionmuseum, Sjøvegan, De fem siste årgangene går for kr. 70 per stk. Museet er åpent hver dag unntatt mandager. Bøkene har et stort bildeutvalg og er derfor etter hvert blitt en viktig kilde i vårt arbeid.  Se ellers i Arkivet for smakebiter fra årbøkene de siste åra.

Fra årbok i 2006 legger vi ut Jens Solnes sin artikkel A/S Neslia Kvartsbrudd. Her forteller Solnes om oppstarten og driften av kvartsbruddet  på Karavikneset ved Sjøvegan.

Årboka selges hos Bok & Papirhjørnet og Narvesen på Sjøvegan. Den kan også bestilles fra Bodils Sekretærservice, Kongsveien 72 9350 Sjøvegan.