Mandag 25. oktober 2021 arrangerer vi et nytt treff.

Denne gang tar vi for oss syketransporten i vårt område. 

Vi ser på de erfaringene folk har hatt med denne viktige samfunnsoppgaven opp gjennom tidene.
Vi har bedt Oddgeir Wold, Torhild Aglen, Kyrre Tunheim, Willy Johnsen og Lars Nesje fortelle, og vi regner med mange gode historier fra salen.
Vel møtt på SAFA mandag 25. oktober kl 1900.
Og det blir servert kaffe og vafler!