Årsmelding 2019

Laget har hatt dette styret:

Leder: Harald Hardersen

Nestleder: Markus Svendsen

Sekretær: Inge Bones

Styremedlemmer:

Randi Berg Pettersen

Reidun Sund

Vara: Bjarne Indset

Ragnvald Tollefsen

Laget gjennomførte i 2019 11 styremøter 7 etter årsmøtet 2019.

Kulturminnedagene

Et samarbeid med Sjøvegan videregående skoles klasse i historie studieforberedende fag. Faglærer Andreas Seipajärvi. Arbeidet begynte i mai 2019 mens elevene gikk i andre klasse og fortsatte høsten 2019 da elevene begynte i tredje klasse. Det hele kulminerte med ei åpen framføring på kulturminnedagene der elevene presenterte hva du hadde funnet ut om de temaene de hadde valgt. Det var interessant å se hvordan elevene valgte seg ut områder de mente hadde betydning for dem som framtidens kulturarv. Ikke minst gav det en innsikt i det verdigrunnlaget de har satt seg som basis for sin historietenking. De valgte:

Fiskeoppdrettshistorie (Salaks), Millionfisken og andre arrangementer, Dyrøybrua, Bygdemuseet i Bardu,  Kåre på kaia, Fjellkysten, Herredshuset i Salangen, Salangen kirke og Andørja Rundt. Selv om presentasjonene ikke akkurat gav ny innsikt, viste elevenes arbeid at de forstod hva kulturminner er for noe.

Mandagskvelder.

Nytt av året var mandagskveldene der vi tok opp temaer med innleide foredragsholdere. Dette er arrangementer som vi kommer til å fortsette med selv om 2020 er blitt et unntaksår som følge av corona-pandemien.

Torv  og torving 14. oktober 2019

  1. oktober startet vi med temaet: "Torving". Da kom Marit Hammer fra Sortland. Hun har skrevet ei lita bok om torving i Vesterålen, og hun foredro, forklarte, viste forskjellige redskaper og en video. Vi fikk et innblikk i teknikken og utfordringene.

Favnved 4. november 2019

Vi fortsatte serien der vi begynte med torving i oktober 2019. Denne mandagen var temaet "Favnved". Alle historieinteresserte vet hvordan Sjøvegan var preget av store favnvedstabler. Vi så nærmere på denne handelen. Inge Bones holdt foredrag, og SørTroms Museum hadde hentet ut diverse redskaper fra sine arkiver. Vi så på sleder, motorsager, svans og bjønnbinding. En hyggelig kveld for over 30 frammøtte, med kaffe og vafler og mange spennende innlegg fra medlemmer som hadde opplevd favnvedtida i Salangen og Bardu. 

Gitt ut Årbok 2019

Vi måtte omorganisere salget særlig etter at vår viktigste salgsbutikk, Narvesen, avsluttet sin virksomhet. Nå blei salget spredt rundt om på butikkene i Sjøvegan og Bardu. Betaling pr Vipps blei mulig. Våre dørselgere er fremdeles de som selger mest ved siden av faste abonnenter. Dette distribusjons- og salgsarbeidet tok mye tid, men vi har lyktes med salget.

Her er redaktørens melding om arbeidet:

Årbok for Salangen 2019 var den 35. årgangen av Årboka, og dermed et aldri så lite jubileum for utgivelsen av boka.  Årbok 2019 besto av sine faste 120 sider, derav ca. 40 sider med bilder, resten tekst.  Redaksjonen av boka legger vekt på å ta inn enkle tekster med tilknytning til Salangen, tekster skrevet fortrinnsvis av mennesker som sitter på ulike hendelser/erfaringer fra bygdas historie, tidligere og nå, historier og hendelser som leserne kan identifisere seg med og kjenne seg igjen i.  Men vi tar også inn stoff av mer hva vi kan kalle faglig karakter, som har tilknytning til bygda vår.

Vi forsøker å få med stoff fra de ulike grender/deler av bygda i hver årbok.  Dette mener vi også er tilfelle med Årbok 2019, kanskje med unntak av Øvre Salangen.  Dette vil vi søke å kompensere for i Årbok 2020. 

Hovedinnholdet i Årbok 2019 kan sies å være tekster samlet inn under hva vi har kalt «Fra gård og grend», «Livsminner», «Om salangsværinger i utlandet» og «Noen landskjente salangsværinger».  Men også tekster under «Historisk tilbakeblikk», «De husker jeg godt» pluss faste innslag som 50-års konfirmantjubileum, kulturpriser, Salangen-året i bilder, osv. har fått plass. 

Boka er trykket i 700 eksemplarer og har solgt bra. Medlemmer av redaksjonskomiteen for Årbok 2019 har vært Lars Johan Hellefossmo, Elin Larsen, Tormod Nygaard og Astrid Utnes, med undertegnede som redaktør.

Sjøvegan mars 2020

Jostein Sagerup

Øvrig forefallende arbeid.

Omorganisert medlemskommunikasjon fra brev til epost og sms. Dette arbeidet krevde ajourføring av medlemslister. Nå er medlemsregistret enklere å håndtere.

Omorganisert hjemmesidene salangenhistorielag.org. Vi har som mål å holde denne siden oppdatert.

Laget var engasjert i arbeid med kulturminneregistrering i kommunen og blir ofte spurt til råds i kommunalt planarbeid. Laget engasjerte seg også 2019 i løpende saker som bevaring av Herredshuset og Kraftsentralen.

Styret brukte mye tid på overgang til ny registrering i Brønnøysundregistrene og dertil omorganisering av forholdet til Sparebank 1. Til slutt er dette nå i orden.

Leder deltok på årsmøte i Troms Lokalhistorieforening i Harstad og tok initiativ til at årets ekskursjon i regi av Troms Historielag gikk med buss fra Bardu til Narvik med arbeidstittelen: «Vi følger 2. bataljon IR15 til fronten»

Regnskap

Økonomien i laget er god slik  regnskapet nedenfor viser. Vi har opparbeidet midler som kan brukes til fremtidige prosjekter.

Vi benyttet, som 2018, Regnskap i nor som regnskapsfører. Regnskapene er revidert av interne revisorer Ragnhild Fjeldstad og Steinar Gjertsen.

Harald Hardersen

Leder

Markus Svendsen

Nestleder

Inge Bones

Sekretær

Randi Berg Pettersen

Styremedlem

Reidun Sund

Styremedlem