Husmorvikaren

husmorvikar

  • Harald Hardersen foredrog om husmorvikarenes historiske betydning.
  • Vi så på en kort 12 minutters "propagandafilm" om yrket fra 1952.
  • Torild Aglen intervjuet den siste husmorvikaren i Salangen, Reidun Hansen.

Torild Aglen intervjuet den siste husmorvikaren i Salangen, Reidun Hansen

Etter kaffe og vafler blei det tid til mange lokale minner om husmorvikarene blant de ca 30 frammøte.