Astrid Utnes har laget denne bibliografien over årbøkene fra 1985 til 2020. Nyttig når en søker etter det som er skrevet i disse 35 utgavene:

Bibliografi for Årbok for Salangen

1985:

Redaksjonskomitéen for «Årbok for Salangen 1985»…………………………………..   side 2

Eliseus Johan Rønhaug: Treet……………………………………………………………………. side 3

Ole Mads Prestbakmo: Fra Historielaget…………………………………………………….             side 4

Kyrre Finn: Helsing til landsdelen vår……………………………………………………….. side 5

Jakob Rensaa: Gammelstua – slik jeg husker den……………………………………….. side 6

Ole Mads Prestbakmo: Glimt fra Astafjord Tinglag……………………………………… side 8

Ottar Prestbakmo: Idrett i Salangen før siste krig……………………………………….. side 10

Jakob Markussen: Salangsverket ………………………………………………………………. side 17

Gustav Jensen: sang ved innvielsen av Medby skole…………………………………… side 18

Johan Reingjerdskog: To bjørnesoger………………………………………………………… side 20

Per Tønder: Salangen og vegsamband med nabobygdene…………………………… side 23

Erling Uthaug: En gård og ei grend blir til…………………………………………………... side 26

Fra Ole Ovesens notatbok: Solbakken ……………………………………………………….. side 32

Fru doktor Godske: Prolog ved basar til inntekt for ansettelse av

sykepleierske i bygda høsten 1918……………………………………………………………. side 35

Jakob Markussen: Famnvedtrafikken fra Sjøvegan……………………………………... side 36

Jakob Markussen: Biler og fly kommer til Salangen…………………………………….. side 38

Herleiv Dahl: Esaias Nilsen – en bygdepoet i Salangen………………………………... side 41

Eva Jensen: Astrid Jensen: Minner fra en barndom …………………………………….. side 45

Olav Løkse: Litt om kjeldene til lokalhistoria……………………………………………… side 49

Johan Reingjerdskog: Krigsvåren 1940……………………………………………………… side 53

Bjørn Rønhaug: «Epler på tysk»………………………………………………………………… side 55

Else Fredheim: Folk under andre verdenskrig……………………………………………. side 57

Erling Bjørstad: Prolog til 100-årsjubileet for Salangen kirke i 1964…………… side 59

Jakob Markussen: Utflytter hilser heimbygda……………………………………………. side 62

Reidar Åsbakk: Til minne om Salangen kirke……………………………………………… side 64

Melkekurs på Lavangsnes (bilde)………………………………………………………………. side 65

Hans Karlsen: 40 år i frihet……………………………………………………………………….. side 66

Bilder………………………………………………………………………………………………………. side 70

Slutt…………………………………………………………………………………………………………. side 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986:

Innholdsfortegnelse………………………………………………………………………………..   side 2

Forord……………………………………………………………………………………………………   side 3

Eliseus Rønhaug: Det første formannskap og representantskap i Salangen..   side 4

Jakob Markussen: Noen historiske glimt fra Astafjord………………………………   side 11

Herleiv Dahl: Frå eit funn på kistebotn i ei gammal sjybu………………………….   side 13

Gamle historier fra Aamo………………………………………………………………………      side 17

Emil Mikalsen: Glimt fra Grøtland i gamle dager………………………………………    side 19

Ingvald Tofteng: Vikholt handelssted………………………………………………………    side 23

Fra «Folkeviljen» 9. september 1915: Øvre Salangen bro………………………….   side 25

Johan Reingjerdskog: Laberg gamle skole………………………………………………      side 27

Erling Uthaug: Veger i Øvre Salangen………………………………………………………    side 30

Den svenske konstabel

Teselskapet…………………………………………………………………………………………….   side 34

Johan Reingjerdskog: Skolegongen i mi tid………………………………………………    side 37

Jens Bakli: Når allting blir flyttet til Laberg………………………………………………   side 39

Levoin Luttersen: Når allting blir flyttet til Laberg (sang)…………………………   side 39

Johan August Alfheim: Salangsverket (bilder og tekst)……………………………..    side 41

Johan Reingjerdskog: Den venaste av dei er Aarbostadtinden…………………..    side 44

Ingrid Johansen. To dikt: Fasaden og Bare du…………………………………………..    side 46

Ottar Prestbakmo: Salangen -som oppmarsjområde for allierte

stridskrefter under den tyske invasjonen av Narvik i 1940……………………….   side 47

Jens Solnes: Noen minner fra okkupasjonsgiden i Salangen 1940-1945…….    side 55

Bjørn Rønhaug: Rømmekrukka med innhold……………………………………………   side 57

Hans Karlsen: Et portrett av Ole Thomassen…………………………………………….   side 60

Kyrre Finn: Nordlyset (dikt)…………………………………………………………………….   side 64

Kyrre Finn: Vårmorgen (dikt)………………………………………………………………….   side 66

Kyrre Finn: Høgsomars (dikt)…………………………………………………………………..  side 67

Kyrre Finn: Haust (dikt)………………………………………………………………………….   side 69

Olav Løkse: Stadnamnresolusjonen av 31. mai 1957 og stadnamn i

Salangen………………………………………………………………………………………………….  side 70

Reidar Åsbakk: Tilegnet nykirka i Salangen (dikt)……………………………………..  side 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987

Forord…………………………………………………………………………………………………….  side 3

Salangen (dikt)………………………………………………………………………………………..  side 4

Eliseus Rønhaug: Litt om det første valet på formannskap og

representantskap i det gamle Ibestad prestegjeld 1838…………………………….   side 5

Uten forfatter: Misjonsarbeid/folkeopplysning blant samer i

Sør-Troms. Thomas von Westens tre misjonsreiser. Misjonens første

læreanstalt…………………………………………………………………………………………….    side 10

Bilder …………………………………………………………………………………………………….   side 15

Ekstrautskrift av Ekstrarettsprotokollen 1820-1840 for Senja og

Troms sorenskriverembete……………………………………………………………………..   side 18

Johan Reingjerdskog: Johan Hansen, Finnstad, kvengutt som blei

jordeigar…………………………………………………………………………………………………  side 19

Ove Ovesens notatbok: Bekkebotn og Aamotveien- lokale krefter

sterkt engasjert……………………………………………………………………………………….  side 22

Ole M. Prestbakmo: Fergetrafikk over Salangselva……………………………………   side 25

Rudolf Sletten: Historien om en ishavsskute…………………………………………….   side 26

Rudolf Sletten: Oldtidsfunn gravd fram på Sletta………………………………………   side 31

Bilder……………………………………………………………………………………………………..   side 32

Herleiv Dahl: Røyrbakk-koret………………………………………………………………….   side 34

Tidene skifter (historie)…………………………………………………………………………..   side 39

(Finn Bjørstad): Ei gammel vise……………………………………………………...............   side 40

Johan Reingjerdskog: Den første post-bærar på Søsida…………………………….    side 41

Johanne Tollefsen: Misjn i Salangen i gammel tid…………………………………......   side 43

Per Størkersen Dale: Barndomsminner fra Lavangsnes…………………………….   side 46

Historie (om Ole Simonsen)…………………………………………………………………….   side 52

Uten forfatter: Et portrett av Karl Elvevoll……………………………………………….   side 54

Fra «Folkeviljen» sept. 1915: Salangen Dampmeieri………………………………...   side 60

Beyer Prestbakk: Salangen Meieri gjennom 58 år…………………………………….    side 61

Roald Angel: Glimt fra Salangen krigsvåren 1940……………………………………..   side 65

Bilde……………………………………………………………………………………………………….  side 75

Bjørn Rønhaug: Kjelosten………………………………………………………………………...  side 76

Bilde……………………………………………………………………………………………………….  side 78

Erling Uthaug: En lang skitur……………………………………………………………………  side 79

Ingrid Johansen: Fire dikt…………………………………………………………………………  side 85

Noen begivenheter i 1987: Emma Olsen 100 år, Salangen

Pensjonistforening 10 årsjubileum…………………………………………………………… side 86

Salangen skolekorps på sin første store utenlandsreise……………………………... side 89

(feil tittel/side)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988

Forord………………………………………………………………………………………………….     side 1

Sonja Vesterheim: Salangen. En del av Indre Sør-Troms

Regionsmuseum……………………………………………………………………………………     side 2

Erling Liljedal: Vi må ikkje gløyme…………………………………………………………     side 4

Hans Prestbakmo: Litt om rein og reindrift i Salangen………………...................     side 6

Hilda Stien: beretningen om samekona Karen………………………………………...     side 9

Jarle Skogli: En fiskers skjebne……………………………………………………………….    side 12

Kyrre Finn: Den norske fiskar (dikt) ………………………………………………………    side 13

Johan Reingjerdskog: handelen på sørsida (Laberg)

i gamle dager             ……………………………………………………………………………..     side 15

Hans Utnes: Dramatisk tur fra Svalbard……………………………………....................    side 18

Ottar Prestbakmo: Skolestellet i Salangen i dei siste hundreåra

Fram til siste verdskrigen……………………………………………………………………….    side 20

Kyrre Finn: Skolen vår (dikt)…………………………………………………………………..    side 32

Bilde

Hans Karlsen:

Oddleiv Woll forteller: Et tragisk minne fra krigen i april 1940….......................  side 36

Herleiv Dahl: Salangen Dampmeieri på Rognsa-Myra………………………..............  side 42

Ingrid H. Johansen: tre dikt………………………………………………………………............ side 53

Bilder………………………………………………………………………………………………………  side 56

Uten forfatter: En gammeldags bulldozer i Salangen. A. Hansen,

Løksebotn hedret for sin innsats som jorddyrker………………………………………  side 70

Bilder………………………………………………………………………………………………..…….. side 72

Johan Reingjerdskog: Saga på Laberg i Salangen………………………………………... side 76

Olav Løkse: Om mål og vekt og pengeverdi………………………………………………... side 79

Bjørn Rønhaug: Mitt første krigsår……………………………………………....................... side 81

Olav Løkse: Frå gamle dager. Om å dette ned av omnen……………………………... side 84

Vigdis Simonsen: En sommernatt ved Salangsfjorden(dikt)………………………… side 87

1989:

Forord…………………………………………………………………………………………………      side 3

Jostein Sagerup: Ole Tollefsen forteller: Dagligliv fra Løksa i

gamle dager……………………………………………………………………………..................       side 4

Jostein Sagerup: Martinus Løkse, 89 år, forteller:

På hvalfangst i Sydishavet…………………………………………………………………….      side 12

Vilhelm Piene: Minne fra Reithe………………………………………………..................       side 18

Fra Harstad Tidende 14-16. febr. 1905: Stort sneskred i Ibestad……………       side 20

Per M. Berg: En reise til Bardu og Salangen anno 1873…………………………….    side 24

Ågot Lund Krogstad: På jakt i barndommens rike………………………………….       side 30

Johan Reingjerdskog: redningsmannen

Ole Johan Larsa, Laberg (Saga)………………………………………………………………     side 36

Gretha Birgit Olsen: Salangen Bergverksaktieselskap…………………………….      side 40

Eliseus Rønhaug: Nothuset på Magisåsholmen………………………………………      side 48

Hans Karlsen, Magne og Ingrid Yttervold: Den gamle stua på

Sommarplassen i Sommarlia………………………………………………….....................       side 50

Ottar Prestbakmo: Den første flygemaskinen gjer sitt inntog

I Nord-Noreg………………………………………………………………………………………..      side 54

Arne Dahl Martinsen: Fra en fangetransport omkring

århundreskiftet…………………………………………………………………………………….     side 58

Erling Liljedal: Fiskebåter i Salangen gjennom tidene……………………………..     side 60

Herleiv Dahl: Et brev fra 1937 om gamle dager i Salangen………………………     side 66

K-H Hess: Tysk nødlanding ved Skjegghaugen…………………………………………    side 74

Vi blar i albumet…………………………………………………………………………………….    side 80

Erling Bjørstad: Dikt: Fred og Fryd deg over livet (gjendikt.)……………………    side 88

Ingrid H. Johansen: Til våre ukjente venner

(de første asylsøkeres ankomst til Salangen)…………………………………………..    side 90

Rettinger til Årbok 1988………………………………………………………………………..     side 91

Kystskipperkurs på Medby i 1920 (bilde)……………………………………………….    side 92

  1. Fra Foreningen til Dyrenes Beskyttelse…………………………………………. side 94

1990:

Forord…………………………………………………………………………………………………………….side 3

(Karstein Berg): Et 50-årsminne. Karstein Berg, krigsveteran,

forteller…………………………………………………………………………………………………………..side 4

George F. Payne: Utdrag fra min dagbok, og observasjoner før,

Under og etter det allierte felttog i Norge 1940…………………………………………….......side 7

Ågot Lund Krogstad: Krigsminner……………………………………………………………………side 12

Erling Bjørstad: Varden (dikt)………………………………………………………………………….side 21

Hans Karlsen: De fra Salangen som ble borte under krigen

1940-1945……………………………………………………………………………………………..............side 22

Hans Karlsen: De som ble borte….

Britisk flyver-offiser nr. 41672 Michael Alexander Craig Adams,

Edinburgh. Født 27.01.20-død 22.05.40…………………………………………………………   side 26

(Svein Alvestad): 4 år i tyske tukthus. Svein Alvestad, Sjøvegan,

forteller om sitt opphold i tyske tukthus fra

juni 1941 til juni 1945……………………………………………………………………………………side 28

Erling Uthaug: Et minne fra våren 1940………………………………………………………… side 32

Krigsveteraner fra Salangen (bilde)……………………………………………                       side 35

En hilsen fra de franske avdelingene som var i Salangen

under krigen i 1940………………                                                                                   side 36

Alf M. Dalen: Et minne fra en stormdag i 1917……………………………………………      side 38

Jens Rathke: En reise gjennom Salangen- til Bardu og Målselv

anno 1801……………………………………………………………………………………………………  side 40

Vi blar i albumet (bilde)…………………………………………………………………………………side 43

Johan Reingjerdskog: Gammalt sagn om tru og overtru…………………………………   side 44

Eliseus Rønhaug: Slektstreff på Medby i Salangen lørdag

  1. juli 1989………………………………………………………………………........................................side 46

Herleiv Dahl: Svein Saugmester……………………………………………………………………… side 52

Gunleif Gabrielsen: Skolen i Ytre Salangen omkring

århundreskiftet………………………………………………………………………………………………..side 62

Greta Birgit Olsen: Salangsverkets behov for arbeidskraft………………………………….side 70

Fra «Nord-Norges Næringsliv»:

Salangen Bergverksaktieselskap……………………………………………………………………….side 73

Ingen forfatter: Fiskebåter i Salangen gjennom tidene……………………………………….side 74

Tordis Pedersen: M/K Salangen T-11-SL………………………………………………………….. side 76

Våre fiskebåter……………………………………………………………………………………………….. side 78

Vi blar i albumet…………………………………………………………………........................................ side 79

Jarle Skogli: Forlis i Vesterisen………………………………………………………………………….side 80

Halvdan Aarbostad: De første bygselmenn i Løksebotn og

litt om deres etterslekt……………………………………………………………………………………...side 84

Ericka Engelstad: Oldfunn fra Salangen……………………………………………………………...side 86

Utflyttet salangsværing: Minne fra gammelskolen på

Sjøveien -1917-1924…………………………………………………………………………………………side 87

Vi blar i albumet…………………………………………………………………..........................................side 88

Ingrid H. Johansen: -og kanskje ser du oss? Tårer i sne (dikt)………………………………side 91

Ingvald Tofteng: Den gamle utstyrskista til lærer Dahl på

Medby………………………………………………………………………………………………………………side 92

Unge talenter…………………………………………………………………………………………………….side 94

1991:

Forord……………………………………………………………………………………………………… side 3

Jostein Sagerup: Om Nils Johan Nilsen fra Seljeskog

og verdensmester i hopp……………………………………………………...............................  side 4

Ottar Prestbakkmo: Idrett i Salangen i tidlegare tider………………………………..  side 9

  1. A. Friis: Utdrag fra «hans Majestæt Kong Oscar II.´s reise

til Nordland oig Finnmarken, aar 1873……………………………………………………..  side 12

Gunleif Gabrielsen: Om skolestreiken i Løksa……………………….............................   side 14

Troms Fylkesting m/fl. (bilde)…………………………………………………………………   side 19

Erling Liljedal: Om ungdomslaget «Norden»…………………………………………….   side 20

Johan Reingjerdskaog: Prolog………………………………………………………………….   side 24

Ellev Fredriksen (Fra Menighetsblad for Salangen og

Lavangen sokn nr. 6, 1979): Hundreårsfesten i Bekkebotn

i Salangen 14, august 1921……………………………………………………………………..    side 26

Fiskebåter i Salangen gjennom tidene……………………………………………………..    side 30

Vi blar i albumet…………………………………………………………………...........................    side 32

Festkomite fra 1920 (ungdomslaget Medby, bilde)………………...........................    side 35

Jens Solnes: Okkupasjonssoldat i etterkrigstidens Tyskland……………………..    side 36

Erling Bjørstad: Bærvise (dikt)………………………………………………………………..   side 38

Fiskebåter i Salangen gjennom tidene……………………………………………………...   side 39

Utflyttet salangsværing: Høst…………………………………………………………………..   side 40

Fiskebåter gjennom tidene……………………………………………………………………..    side 42

Uten forfatter: Vellykket jubileum i Øvre Salangen……………………………………   side 43

Sigrun Røsnes: Barndoms minner fra Sjøvegan (Sjøveien)…………………………  side 44

Vi blar i albumet………………………………………………………………………………………  side 46

Gullbryllup på Elvenes i 1927 (bilde)……………………………………............................  side 48

Hans Nordeng: Landskapsutviklingen i Salangen etter siste

istid………………………………………………………………………………………………………… side 50

Vi blar i albumet………………………………………………………………………………………. side 54

Hans Karlsen: Minner fra krigsvåren 1940 og fra

okkupasjonstiden 1940-1945…………………………………………………………………… side 56

Einar Olsen: Jakta «Elida»…………………………………………………………………………. side 58

Hans Kr. Eriksen: Bygdemøllen står………………………………………............................ side 59

Hans Karlsen: Svalbard…………………………………………………………...........................  side 62

Erling Uthaug: Litt historikk om Elvenes som flyplass………………………………..  side 70

Ingrid H. Johansen: To dikt……………………………………………………...........................  side 73

Alf M. Dalen: Da veien kom til Rotvika……………………………………………………….. side 74

Unge talenter…………………………………………………………………………………………… side 76

Sonja Westerheim: «Gorsas-Gammen». Et slåtteseterbruk

i Åmomarka…………………………………………………………………………………………….  side 78

Fiskebåter i Salangen gjennom tidene……………………………………..........................  side 82

Uten forfatter: Den første flyturen over Nordsjøen……………………………………  side 83

Fra Reidun Mellems bok: Med russisk krigsutstyr gjennom

Skibotndalen 1916-1918………………………………………………………………………….  side 84

Greta Birgit Olsen: Arbeiderne ved Salangsverket 1907-1913……………………  side 86

Sigrun Lind Gamnes: Et minne fra en vinterdag i 1913………………………………  side 91

Olav Løkse: Den ukjente kvinne på Strokkenes………………………………………….  side 93

Halvdan Aarbostad: En jekteskipper på Rognså………………………………………… side 95

Rettinger til Årbok 1988 og 1990……………………………………………………………… side 97

1992:

Forord………………………………………………………………………………………                  side 3

Hans Karlsen: Med M/S hein 1 av Salangen på fangst i Østisen i

1925…………………………………………………………………………………………                  side 4

Terje Davidsen: Grøtlandsuras hemmelighet………………………………                  side 10

Karstein Berg: Noen tanker om en Salangsmann………………………...                   side 17

Fiskebåter i Salangen gjennom tidene………………………………………..                   side 20

Erling Liljedal: Storstormen i Salangen………………………………………                   side 27

Jens Solnes: salangens første framhaldsskole……………………………..                   side 31

Viktor Walle: Mine vel 14 år på Svalbard……………………………………                   side 33

Hans Karlsen: forlis i Mjøsundet i 1942……………………………………...                   side 37

Rossi Olsen: Johan Olsen Lavangsnes…………………………………………                   side 41

Elida Elvevoll: Slik lages gammeldags Lofotlefsa…………………………                  side 42

Olaug Woll (forteller): Hop-slåtta i Kulebakken…………………………..                  side 43

Ukjent forfatter: dalen og Rotvik Misjonshus………………………………                  side 44

Sigrun Wisth: Et minne fra skoledagene i Salangen……………………..                  side 46

Samtale med Ellen Reindal (Reingjerdskog): Konfirmasjon i

Salangen gamle kirke 1916…………………………………………………………                 side 48

Arne Dahl Martinsen: Et bilde av en rydningsplass og en gård……...                 side 50

Unge talenter: Morten Bekkeli, Åse Marie Sund……………………………                 side 57

Gunleif Gabrielsen: Ei trist jul……………………………………………………..                  side 60

Ukjent forfatter: Mer om Nels Nelson fra Seljeskog og Canada………                 side 63

Ågot Lund Krogstad: Hvordan Sjøvegan ble handelssted………………                 side 65

Jostein Sagerup: Erindringer fra min gamle skole i Løksebotn………                 side 73

Olav Løkse: Gamalnorske stadnamn i Salangen…………………………….                side 77

Hans Karlsen: Kristen Karlsen-Magisås. Soldat i den canadiske

hær under forrige verdenskrig…………………………………………………….                side 82

Sonja Westrheim: «Så gjør vi så når vi stryker vårt tøy…»

Om tre gamle strykejern fra Salangen Bygdetun…………………………..                 side 84

Salangen nye kulturhus………………………………………………………………                 side 87

Vi blar i det gamle album……………………………………………………………                  side 88

Rettinger til Årbok 1991…………………………………………………………….                  side 96

1993:

Forord…………………………………………………………………………………….                    side 3

Utflyttertreffet på Lavangsnes 20.-22. juli 1990………………………..                     side 4

Einar Olsen: Velkommen-tale på dagen…………………………………….                    side 5

Arne Dahl Martinsen: Litt om vaksinasjon mot kopper……………..                     side 6

Eliseus Rønhaug: Tale ved innvandrerjubiléet i Øvre-Salangen…                     side 8

Tormod Ovesens tale på jubileumsfesten 2. august 1992.

Seljeskog 200 år……………………………………………………………………...                     side 12

Richard Tønseth: Langnesbrev.

Kommentar ved Eliseus Rønhaug…………………………………………….                     side 18

Utdrag av en artikkel i Sørvaranger Avis for 21. mars 1992:

Esaias Bekkeli med tilnavnet Grev von Bekkeli -fjellenes konge..                      side 21

Fra Øvre-Salangen Ungdomslags protokoll: Årsmøte fra 1905

med årsmøteberetning……………………………………………………………                     side 23

Marthea Iversen forteller: Som emigrant i Canada……………………                     side 26

Hans Karlsen (nedskrevet av): Kristen Karlsen, Magisås:

Dagbok fra 1. verdenskrig……………………………………………………….                     side 32

Herleiv Dahl: No kjæm dampen! Ei miljøskildring fra

gammeldampens tid……………………………………………………………….                      side 41

Br. i Fremover: Med «Salangen» på rundtur i Astafjord

i 1920-årene………………………………………………………………………….                      side 45

Jostein Sagerup: Om stor-tante på Sletta…………………………………                      side 49

Hans Karlsen (fortalt av Mikal Elvevoll): Et portrett av

Hans Nikolai Mikkelsen – Elvevoll, født 31.08 1872…………………                      side 51

Gunleif Gabrielsen: Bjørnehistorier fra Løksa………………………….                      side 56

Harald Nermo: Unge talenter: Gro 4H Rørbakken……………………                       side 59

Fiskebåter i Salangen gjennom tidene……………………………………..                      side 61

Funn av gamle ting…………………………………………………………………                      side 68

Hans Karlsen: Soldat i de norske polititroppene i Sverige

1943-1945……………………………………………………………………………                       side 70

Jostein Hovland: Noen glimt frå flypionertida på Elvenes………..                       side 79

Vi blar i det gamle albumet……………………………………………………                        side 84

Rettinger til Årbok 1992 og 1991…………………………………………..                                   side 96

1994:

Forord…………………………………………………………………………………..                       side 3

Ola H. Bones: Minner fra den gangen vi bytta favneved,

never, bork, bein og skinn i mel og forbruksvarer på Sjøvegan…                      side 4

Kyrre Daleng: Gårdsbil fra Løksebotn……………………………………..                      side 8

Hans Karlsen: Den første garnisonen på Setermoen i 1898……...                       side 10

Harald Nermo: Knut Lunde, mirakeldoktor, helbreder og

medmenneske………………………………………………………………………..                      side 20

Hans Karlsen: Indregård g. Nr. 16, en gammel gård i Salangen….                      side 26

Jostein Sagerup: Sagaen om en handelsmann, og et-hus

Om handelshuset A.N. Markussen……………………………………………                     side 34

Jostein Sagerup: Hyllest til ei elv……………………………………………..                      side 39

Asbjørg Berg Bredesen: Drømmen om mormor……………………….                      side 41

Erling Uthaug: Bryllup på gården Lian på Kobberyggen i Bardu

først på 1920-tallet…………………………………………………………………                     side 43

Vi blar i det gamle albumet……………………………………………………..                      side 44

Jostein Sagerup: Om antikvar O. Nicolaisen……………………………..                      side 49

Frå Håløygminne nr. 2-1924…………………………………………………..                      side 51

  1. Nicolaisen: Havdraugen, fra samlinga: Sagn og Eventyr………. side 52

Arne Dahl Martinsen: Spanskesjuka og dens følger………………....                       side 53

Gunleif Gabrielsen: Tragedie i Løksebotn……………………………….                       side 55

Vi blar i det gamle album……………………………………………………….                       side 57

Nettum Dahl: Kvægutstilling i Salangen 14. august 1897…………                       side 62

Kongebesøk i Salangen gjennom tidene………………………………….                       side 64

Jorunn Skjelborg: Rotvik………………………………………………………..                       side 71

Per Tønder: Salangen ungdomsskole. 25-årsjubileum…………….                        side 74

Ukjent forfatter: Ordinasjon i Salangen kirke 19. juni 1994…….                        side 79

Bilde: Ungdom i Bekkebotn feirer St. Hans aften i 1917………….                        side 81

Erling Liljedal: Kongens gull til Ottar Prestbakmo………………….                        side 82

Jostein Sagerup: Årboka: Årets Salangsværing 1993………………                        side 85

Redaksjonen: Minneord om ordfører Håkon Bendiktsen………..                        side 86

Hans Karlsen: I et olympisk år………………………………………………                        side 88

Konfirmanter i Salangen kirke 18. juli 1920…………………………..                        side 91

Reidun Thrane Rudshagen: Lyse tanker i mørketiden……………                         side 92

50-årskonfirmanter i 1993…………………………………………………...                        side 93

Unge talenter: Ragnhild Maria Hauglid og

Camilla Therese Lauritzen……………………………………………………                         side 94

Bilde: Bryllup i Åmo i 1930…………………………………………………..                         side 96

Turid Andersen: 50 år med sangkoret Vårkvad…………………….                         side 97

Ukjent forfatter: Emigranter fra Salangen som reiste til

USA og Canada……………………………………………………………………                          side 102

Redaksjonen: Utflyttet salangsværing fylte 100 år………………..                          side 109

Ågot Lund Krogstad: Salangen får egen lensmann………………..                          side 110

Rettinger til Årbok 1993……………………………………………………..                          side 112

1995:

Forord……………………………………………………………………………………….                 side 3

Hans Kr. Eriksen: 75-årig fjellvandrer (Fra Lofotposten)……………..                  side 4

Eli Svendsen Bachofner, USA: Til minne om min far. Hans

Svendsen 1895-1995………………………………………………………………….                 side 13

Jens Solnes: Moskusen som ble skutt i Bekkebotn………………..……….                 side 15

Lars Johan Hellefossmo: Trefning mellom russiske og finske

tropper ved Salmijärvi 1. april 1920…………………………………………….                 side 16

Kyrre Finn: Kyrka på Heia (dikt)………………………………………………….                 side 21

Vi blar i det gamle albumet………………………………………………………….                 side 22

Jens Bakli: Minne fra en fotballklubb på Laberg……………………………                 side 24

Bilder…………………………………………………………………………………………                 side 25

Ole M. Prestbakmo: Engmo timoteien- er Salangsprodukt

av internasjonal betydning…………………………………………………………                  side 28

50-års konfirmantjubileum 1994…………………………………....................                  side 32

Unge talenter: Ragnhild Sagerup………………………………………………...                  side 33

Jostein Sagerup: Egil Prytz Ur & Optik – en institusjon

har lagt ned………………………………………………………………………………...                side 35

Ågot Lund Krogstad: Underoffiserskolen i Harstad 1899-

  1. Salangsværinger som var elever ved skolen………...................... side 39

Klara Mikkelsen: Litt om evakueringa fra Svalbard 1941……………..                  side 52

Salangens eldste traktor……………………………………………………………..                 side 57

Hans Karlsen: Jonette Thun Strokkenes, emigrant og laksefisker….                 side 58

Hans Karlsen: Forliset utafor Henningsvær i mars 1927……………....                 side 62

Harald Nermo: Bertheus Haugen, håndspålegger og helbreder…….                  side 66

Hans Karlsen: Emigranter fra Salangen……………………………………….                  side 70

Fiskebåter i Salangen gjennom tidene…………………………………………                  side 79

«Gamle-kara fra Løksebotn-elva»

(bilde, Rudolf Sletten, Sverre Isaksen)…………………………………………                 side 80

Damer i bunad (bilde)………………………………………………………………...                 side 81

Åsbjørn Løkse: Prolog til frigjøringsjubiléet i Salangen

6.-8. mai 1995……………………………………………………………………………                  side 82

Arvid Sjøseth: Barndomsminne………………………………………………….                  side 84

Gunleif Gabrielsen: Kjørte seg i hjel i Løksa………………………………...                  side 86

Slektstreff for Hauglid-slekta i Salangen 21.-23. juli 1995……………                  side 87

Hans Karlsen: SalangenTuberkulosehjem. Del 1………………………....                   side 88

Erling Liljedal: Eit 50 årsminne.Del 1………………………………………...                   side 92

«Kasjetthue-gjengen» (fra Medby)……………………………………………..                   side 99

Einar Olsen: Peder Borch Dons, Lavangsnes……………………………….                   side 100

Bilde fra Lavangsnes omkring år 1900……………………………………….                   side 102

Folkeavstemning om EU-saken 28. nov. 1994 (bilde)………………….                   side 103

Harald Nermo: «Fiskerjenta»- frakteskøyte i krigens tjeneste……..                   side 104

Rettinger til Årbok 1993 og 1994………………………………………………                   side 105

1996:

Forord………………………………………………………………………………………                  side 3

Gunleif Gabrielsen: Minner fra Mjøsundet…………………………………..                  side 4

Ingvald Tofteng hedret med Kommunenes Sentralforbunds

hederstegn………………………………………………………………………………..                  side 8

Erling Liljedal: Eit 50-årsminne. Del II ……………………………………….                  side 9

Hans Karlsen: Emigranter fra Salangen………………………………………                  side 15

Vi blar i det gamle albumet………………………………………………………..                   side 23

Harald Nermo: Forliset utafor Havøysund 19. april 1858……………                   side 24

Harald Nermo: Seilskøyta Njård…………………………………………………                  side 26

Vi blar i det gamle albumet…………………………………………………………                 side 27

Harald Nermo: Fra U.L. Fremads lagsavis nr. 10. 5. årgang

  1. desember 1912…………………………………………………………………… side 28

Tordis Sjøseth: Konfirmanter i Salangen kirke 16. juni 1929……….                   side 31

Jens Solnes: Sjau på kaia på Sjøvegan – og litt til…………………………                   side 32

Vi blar i det gamle albumet………………………………………………………..                   side 37

Ranveig Mortensen: Et 50-årsminne. Erindringer fra

Evakueringen av Finnmark vinteren 1944-45……………………………                   side 38

Hans Karlsen: Slippen på Sjøveien …………………………………………….                   side 45

Jostein Hovland: Nokre glimt frå Elvenes på 1920-talet………………                   side 48

Gunleif Gabrielsen: Fjøsen fra 1940…………………………………………...                   side 52

Hans Karlsen: Salangen Tuberkulosehjem. Del 2………………………...                   side 53

Hans Nordeng: 6. divisjons skole, 8. april-17. mai 1940 -og

glimt fra Narvikfronten. Del 2. …………………………………………………..                   side 59

Ella Myhre: Torving…………………………………………………………………..                   side 72

Jostein Sagerup: Olav Løkse – en jubilerende salangsværing i

Finnfjordbotn……………………………………………………………………………                  side 73

Vi blar i det gamle albumet…………………………………………………………                 side 76

Hans Karlsen: Emigranter fra Salangen……………………………………....                  side 84

Einar Olsen: Einar Hammer, en eneboer i Salangsliene…………………                 side 88

Hans Karlsen: Sjøveien Apotek……………………………………………………                 side 93

Setermoen garnison (bilde)………………………………………………………..                  side 95

Slektstreff i Salangen (Chruickshank-slekta)……………………………….                  side 96

Salangen kommune 125 år. Jubileumsfeiring 11.-14. juli 1996……..                  side 97

Bilder………………………………………………………………………………………...                 side 98

Rettinger til Årbok 1993,1994,1995……………………………………………                 side 105

1997:

Forord………………………………………………………………………………………                  side 3

Hans Karlsen: Folket i Bjørnvika………………………………………………...                  side 4

Birger Folden: Flåget. En bergknaus til besvær……………………………                  side 9

Konfirmanttreff i Salangen søndag 14. juli 1996………………………….                  side 19

Ingebjørg Larsen: Minner fra den gangen barnelosjen

Sjøvegblomsten ble stifta: 22. oktober 1957……………………………….                   side 20

Eliseus Rønhaug: Eit Skifte på «Lapfieldet i Sallangen» 1709

Gamle dokumenter: Skjøte fra 1856 på gåreden Magisås……………                   side 32

En datter: Minner om en mor……………………………………………………                    side 33

Vi blar i det gamle albumet……………………………………………………….                    side 36

Erling Liljedal: Fiskebåtar frå Salangen……………………………………..                    side 41

Emigranter fra Salangen…………………………………………………………...                   side 48

Salangen Folkeblad (fra nr. 1 1908)…………………………………………..                   side 52

Vi blar i det gamle albumet……………………………………………………….                    side 54

Gunleif Gabrielsen: Som tysk krigsfange under krigen,

våren 1940………………………………………………………………………………                    side 60

50-års konfirmantjubileum 14. juli 1996…………………………………..                    side 64

Et minne om polferden med «Fram»…………………………………………                    side 65

Jostein Sagerup: Om Hulder-stein og seljefløyte………………………...                    side 66

Fra gård og grend: bilder fra Rørbakken, Elvenes med mer………..                    side 68

Hulda Lisa Krybo: Barndomsminne fra landet i nord (dikt)………..                    side 77

Jens Solnes: Den gamle doktorbolig i Salangen………………………….                    side 78

Hans Karlsen: Riksveien Sjøveien-Bardu i gammel tid……………….                    side 82

Fotefar mot nord (bilder…………………………………………………………………………… side 86

Frithjof Hansen: Myrsoldatene. Bureisning og jorddyrking

på Senja i 1930-årene……………………………………………………………                       side 88

Tormod Ovesen: Et intervju med Olav Larsen, Åmo………………..                        side 92

Jens Solnes: Sjøveien Mannskor……………………………………………..                       side 94

Hans Karlsen: Postens historie i Salangen………………………………                       side 97

Hans Karlsen: Thea Iversen 100 år…………………………………………                       side 100

Olav Kjeipen: Slektninger som reiste til Amerika…………………….                       side 101

Rettinger til Årbok 1996………………………………………………………..                       side 105

1998:

Forord……………………………………………………………………………………..                    side 3

Jakob Markussen: Min barndoms elv………………………………………...                    side 4

Erling Uthaug: Minner fra fredsårene 1945……………………………….                    side 6

Einar Olsen: Et tragisk forlis……………………………………………………..                    side 9

Hans Karlsen: Folket på Lamøen………………………………………………                    side 11

Helga Erdal Sjøseth: Eit møte med skulen i det kalde og høge

nord…………………………………………………………………………………….....                     side 14

Fra U.L. Fremads avis (Rørbakken): Naar hun kommer (dikt)……                     side 18

Birger Folden: Øvre Salangen Bro…………………………………………….                     side 19

Vi blar i det gamle albumet……………………………………………………...                     side 26

Gunvald Gabrielsen: En hardhaus…………………………………………….                     side 34

Øystein Sandberg: Bestefar forteller fra krigen…………………………                     side 37

Aadel Solbakken: En fortidens original i Salangen…………………….                     side 39

Hans Karlsen: Riksveien Sjøvegan-Bardu i gammel tid………………                    side 41

Åsbjørn Løkse: Prolog til Øvre Salangen Helselags 75-

årsjubileum 30.06.90……………………………………………………………….                    side 47

Fra gard og grend (bilder)………………………………………………………..                    side 49

Setermoen Garnison 1898-1998 (bilder)…………………………………..                    side 51

Vi blar i det gamle albumet……………………………………………………….                    side 54

Hans Karlsen: Emigranter fra Salangen……………………………………..                    side 58

Salangen Idrettsforenings jentelag vant Norway Cup-98……………                    side 61

Arne Dahl Martinsen: Dalen (Salangerdal) går og grunn. Del 1…..                     side 62

Tormod Nygaard: Unge Talenter: Øystein Ånesen…………………….                     side 66

Vi blar i det gamle albumet………………………………………………………                    side 68

Jostein Sagerup: Utdrag av Olav Olsens dagbok fra

krigen i 1940………………………………………………………………………….                      side 82

Konfirmanter i Salangen kirke 1947………………………………………..                      side 85

50-års konfirmanttreff 1997……………………………………………………                     side 88

Fortsettelse på Olav Olsens dagbok………………………………………….                     side 85

Jens Solnes: Hærens Proviantmagasin i Nord-Norge-Sjøvegan…..                     side 89

Tormod Ovesen: Kyrre Bjørnhaug……………………………………………                     side 95

Hans Karlsen: Marked i Salangen……………………………………………..                     side 96

Fra Harstad Tidende: Kulturpris til korpsleder………………………….                    side 97

Fotefar i nord………………………………………………………………………….                     side 98

Eliseus Rønhaug: Meir om slavemerket……………………………………                     side 102

Retting til Årboka 1997…………………………………………………………...                     side 105

1999:

Forord………………………………………………………………………………………..                 side 3

Harald Nermo: Betania. Bedehuset i ytterbygda…………………………...                 side 4

Hans Karlsen: trygve Valnes fra Sjøvegan…………………………………….                 side 12

Hans Karlsen: Trygve Gran i Salangen………………………………………….                 side 14

Vi blar i det gamle albumet………………………………………………………….                 side 18

Tormod Ovesen: I Postens tjeneste i over 40 år……………………………                 side 21

Burre: Pensjonisttilværelsen (dikt)……………………………………………..                 side 23

Harald Sagen: Skårungen……………………………………………………………                 side 24

Vi blar i det gamle albumet…………………………………………………………                 side 28

Fra Kongsfjorden-Kings Bay-Ny Ålesund på Svalbard (bilde)……….                  side 45

Erling Liljedal: Handelsstedet Skånland. Sverre IV nok ein gong…..                  side 47

Gunleif Gabrielsen: Laksefiske i 30-åra………………………………………...                side 52

Fra gård og grend: Henriksen-gården på Sjøvegan………………………                  side 57

Jens Solnes: Arsenalet i Nord-Norge…………………………………………...                  side 59

Arne Dahl Martinsen: Dalen (Salangerdal) gård og grunn. Del 2…...                  side 66

Hans Karlsen: Salangens Folkeblad……………………………………………..                 side 71

Birger Folden: Farlig oppdrag……………………………………………………..                 side 74

Jens Solnes: Slåtta oppi «Vatnet»…………………………………………………                 side 78

Historiske Salangen (SIF i 2. divisjon)………………………………………….                 side 82

Garnisonen på Setermoen……………………………………………………………                side 83

Noen opplysninger om misjonsvirksomhet i Salangen………………….                 side 86

Erling Uthaug: Iver Bårdsen fra Lerbekkmoen……………………………..                 side 87

Tormod Nygaard: Unge talenter: Truls Are Ratkje……………………….                  side 88

Hans Karlsen: Fjeldstad g.nr.26. En fjellgård i Salangen………………..                 side 90

Tormod Nygaard: Unge talenter: Ann Cesilie Johansen…………………                 side 97

Fra fiske og fangst (bilder)………………………………………………………….                 side 99

Salangens kulturpris 1999: Ragnhild Fjeldstad (Fremover)………….                 side 102

Rettinger til Årboka 1998……………………………………………………………                 side 103

2000:

Forord:  …………..…………………………………………………………………………                 side 3

Hans Karlsen: Lærer Andreas Lyshol, Sykkylven, ansatt som

lærer i Salangen kommune fra 1898-1913………………………………….                  side 4

Kåre Småbech: M/S Salangen………………………………………………………                 side 9

Kjell Borch: Mor mi – og litt om oppveksten min på Sjøvegan……….                 side 12

Eliseus Rønhaug: Ei fiskehistorie…………………………………………………                 side 16

Eliseus Rønhaug: På gjengrodde stier fra Bardu til Salangen…………                 side 18

Gunleif Gabrielsen: Norske immigrater i Russland………………………..                side 23

Indre Senjen, Sjøveien…………………………………………………………………                side 30

Medlemmene i Handel- og Servicenæringens Hovedorg. H.S.H.

Reise til Nord-Norge i juli/august 1902 og juni 1933……………………                 side 33

Hans Karlsen: Våre emigranter. Ole og Hanna Fjeldberg, Sjøveien…                side 38

Svein Prestbakk: Slektstreff på Prestbakken………………………………...                 side 43

Tormod Ovesen: Skiløper fra Salangen…………………………………………                side 44

Eliseus Rønhaug: Den bortkomne hesten……………………………………...                side 46

Utklipp fra bladet SIGNAL-OSLO: Redningsmænd………………………….               side 49

Erling Uthaug Øvre Salangen 90 år……………………………………………….                side 50

Vi blar i det gamle albumet…………………………………………………………..                side 51

Arne Dahl Martinsen: Frå Stompejobakken til Gunnarvika……………                 side 56

Karin Hauglid Zakariassen: En samtale med Salangens eldste

Amanda martinussen – 100 år……………………………………………………..                side 59

Jens Solnes: drukningstregedier på Øvervatn……………………………….                 side 61

Unni Løkkevik: Utdrag fra ei arbeidsbok i samfunnsfag………………                   side 64

Ukjent forfatter: Et drama i Tromsfjellene.

Og en redningsekspedisjon som lot vente på seg i 6 år………………….                 side 65

Harald sagen: Min første jul på Svalbard………………………………………                side 69

Harald Nermo og Ingvald Tofteng: Hundreårskavalkade………………                 side 74

Gunleif Gabrielsen: De ble reddet av salangsværinger………………….                 side 82

Unge talenter: Anneli Giske, Kim William Dahlslett……………………...                  side 84

Kulturprisen 2000: Jøran Glad Berthinussen……………………………….                  side 88

Hans Karlsen: Flukten fra Norge til Sverige

under 2. verdenskrig 1940-1945………………………………………………..                  side 89

Gunleif Gabrielsen: Alle ble reddet fra kvelvet…………………………….                  side 96

Erling Uthaug: På gjenreisningsarbeide i Finnmark 1946……………                   side 98

Fra Familien nr. 12, 6. juni 2000: May Eriksen fra Sjøvegan…………                  side 102

Konfirmanter 1949- 50-årsjubileum 10.-11. juli 1999…………………                  side 103

Rettinger til Årboka 1999 og Tilleggsopplysninger……………………..                   side 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001:

Forord……………………………………………………………………………………..                    side 3

Birger Folden: Flyplassen på Elvenes og litt om annen militær

virksomhet der…………………………………………………………………………                   side 4

Minneplata på Lundbrygga i Salangen………………………………………..                   side 20

Fra gard og grend (bilder)…………………………………………………………                   side 22

Ukjent forfatter: Sjøveien Skytterlag 1900-2000.

100-årsjubileum……………………………………………………………………….                   side 27

Jorunn Skjelborg: Slektsstevne i Rotvik år 2000…………………………                   side 31

Jens Solnes: Gamle dager på Elvenes………………………………………….                   side 33

Eliseus Rønhaug: Et 90-årsminne sett i lokalhistorisk perspektiv.

Lockouten på Salangsverket i 1911……………………………………………                   side 34

Harald Pedersen: Anstendig tyveri i Salangen (Fra Tromsø

Amtstidende, 1865)………………………………………………………………….                   side 38

Bilder: Personbil X 214 fra ca. 1930 (med flere)…………………………                   side 39

Jens Solnes: Glade gutter…………………………………………………………...                   side 46

Ukjent forfatter: Tråleren Honningsvåg……………………………………..                   side 48

Åsbjørn Løkse: Eit gamalt sagn frå Salangen………………………………                   side 50

Vernepliktige fra Salangen………………………………………………………...                   side 51

Hilda Stien: Ei slektshistorie: Berger Pettersen (1839-1994)………                   side 57

Seljeskog IL fikk Kulturprisen……………………………………………………                   side 63

Elvine Johnsen: Våre emigranter: Kristoffer Nils Andreassen

og Dorthea Hansens familie……………………………………………………….                   side 64

Hans Karlsen: Haakvik Notbruk…………………………………………………                   side 67

Gunleif Gabrielsen: Flyangrep……………………………………………………                   side 72

Kjell Borch: Sånt som æ huske……………………………………………….......                  side 75

Karin Hauglid Zakariassen: Unge talenter: Cecilie Simonsen……….                   side 79

Harald Nermo: Unge talenter: Pål Dahlberg………………………………..                   side 81

Vi blar i det gamle albumet………………………………………………………..                   side 83

Utdrag fra Tromsø Stiftstedende 10.01.1865: Ulykke på

gården Søveien 8. januar 1865………………………………………………….                    side 89

Karin Hauglid Zakariassen: Unge talenter: Sofie Pedersen………….                    side 91

Harald Nermo: Unge talenter: Arne Raymond Martinsen……………                   side 93

Harald Sagen: Barndomsminner fra krigens dager……………………..                   side 96

Fra fiske og fangst (bilder)………………………………………………………..                   side 99

Jens Solnes: Per Tønder. Sogneprest og ordfører……………………….                    side 101

Harald Steinsund: bedriftsfotball (dikt)…………………………………….                    side 105

Minner fra Salangsverktida (bilder)…………………………………………….                 side 107

Retting til Årbok 2000………………………………………………………………                   side 109

 

 

 

 

 

 

 

 

2002:

Forord………………………………………………………………………………………                  side 1

Harald Sagen: Kraftutbygging i Indre Troms………………………………                   side 2

Gunleif Gabrielsen: Tre tyske soldater……………………………………….                   side 10

Karin Johnsen: Et bilde fra sommeren 1899………………………………                    side 13

Karl Bakkely Johansen: Fra Nordvågen til Bjørnefjell…………………                    side 14

Sverre Marthinsen: Fra bygging av jekter og fembøringer i

Yttergården i gammel tid………………………………………………………….                    side 20

Hans Karlsen: Unge talenter: Disko suks……………………………………                   side 22

Arne Arntzen: En hilsen……………………………………………………………                    side 24

Johan Peder Alvestad……………………………………………………………….                    side 25

Anton fagerbakk: Ekteskapeligallianse Salangen/Ballangen………                    side 26

Lars Johan Hellefossmo: Finnlendere arbeidet på Kistefosshaug

i 1867……………………………………………………………………………………..                     side 28

Karin Johnsen: Bilde fra våren 1904…………………………………………                    side 30

Ford lastebil reg. Nr. X-472………………………………………………………                    side 31

Ingvald Tofteng: Dr. Hans Petter Krag Knudtzon………………………                     side 32

Hans karlsen: M/S Lance II´s forlis 11. februar 1974…………………                     side 34

Steinar Gjertsen: Løksetinden………………………………………………….                     side 38

Jostein Sagerup: Utdrag fra ei dagbok: Skottlandsbrigaden

1940-1954………………………………………………………………………………..                  side 42

Karin Hauglid Zakariassen: Unge talenter:

Renate Ingebrigtsen…………………………………………………………………...                 side 50

Vi blar i gamle det gamle albumet……………………………………………….                  side 52

Gunleif Gabrielsen: Det spøker……………………………………………………                 side 65

Hans Karlsen: Da Ofotbanen ble bygd………………………………………….                 side 68

Johan Ivar Tunheim: Kurs på skoleskipet Gann i 1962………………….                 side 71

Våre fedre avtjente sin verneplikt………………………………………………..                 side 72

Prost Hans Kr. Mamen: Da Salangen var anneks under Ibestad……..                 side 74

Eliseus Rønhaug: Rognsaa landnotbruk 1904-1962……………………...                side 76

Møte etter 50 år (konfirmanter 1952)………………………………………….                side 80

Tormod Ovesen: Kjent skiløper fra Salangen………………………………..                 side 81

Elvine Johansen: Våre emigranter………………………………………………..                 side 82

Ukjent forfatter: Aksel Dahlbergs bakeri - en familiebedrift…………..                side 84

Slektstreff (bilde)………………………………………………………………………..                 side 86

Jens Solnes: Einar Fjeldstad…………………………………………………………                side 87

Elin Larsen: Slektstreff i Salangen………………………………………………..                 side 91

Elin Larsen: Kulturprisen til en verdig vinner………………………………                 side 93

Elin Larsen: Krigsveteran fra Salangen som fortsatt kjemper………..                 side 94

Bjørg Rotvik Askevold: I gamle dager…………………………………………..                 side 98

Hans Prestbakmo: Svenske samer ved Steinvatnet……………………….                 side 101

Paul O. Hauglid: Språkhjørnet……………………………………………………..                 side 104

Slektstreff på Rørbakken…………………………………………………………….                 side 106

Bilder………………………………………………………………………………………..                  side 108

Retting til Årboka 2001………………………………………………………………                 side 111

 

 

 

2003:

Forord………………………………………………………………………………………..                 side 1

Einar Olsen: På kvalfangst i Sydishavet………………………………………..                 side 2

Karin Johnsen: 200 år siden alvdøler bosatte seg på Vestermo……..                 side 8

Birger Folden: Et bilde forteller…………………………………………………..                 side 15

Steinar Gjertsen: Veskamundsteinen…………………………………………..                  side 17

Åsbjørn Løkse: Hjerttinden…………………………………………………………                 side 19

Ola Sæther: Johan A. Lund- Steigenmannen som ble

trelasthandler i Arkhangelsk………………………………………………………                  side 22

Eliseus Rønhaug: Svalbardflyplassen…………………………………………..                 side 34

Robert Eliassen: krigsminner bl.a. fra Finnmark 1944/45……………                  side 40

Nettum Dahl: Navnet Stensund…………………………………………………..                  side 46

Hans Prestbakmo: Glimt fra reindriftas utvikling i Salangen og

tilgrensende områder………………………………………………………………..                  side 47

Hans Karlsen: Sjømannen som døde i Salangen 28. januar 1943….                   side 53

Hans Karlsen: Tysk stålhjelm lå i fjellet i vel 60 år………………………                   side 55

Harald Sagen: En fortelling om mine besteforeldre…………………….                   side 56

Jens Solnes: Andreas Esaiassen…………………………………………………                    side 57

Vi blar i det gamle albumet……………………………………………………….                    side 59

Viktor Walle: Salangens første hestedrosje………………………………..                    side 63

Sangerstevner i Salangen………………………………………………………….                    side 66

Solbakken skolekrets (bilder)…………………………………………………..                    side 68

Dobbeltbryllup på Solbakken i 1931………………………………………….                   side 69

Egil Løkse: Slik opplevde eg krigen (1940-45)…………………………                      side 70

Gunleif Gabrielsen: Sauleiting…………………………………………………                      side 78

Gunleif Gabrielsen: Prost Bendiks Blom forteller. Fra 1877……...                      side 81

Dyrking av teslaget Yerba Mate i Argentina……………………………..                      side 84

50-års konfirmasjonstreff 6. juli 2003……………………………………..                      side 85

Våre forfedre avtjente sin verneplikt……………………………………….                      side 86

Hans Nordeng: gammelstua på Sjøvegan………………………………….                     side 86

Hans Nordeng: Gammelelva og landskapsutviklingen i

Øvre-Salangen………………………………………………………………………..                      side 88

Hans Karlsen: Salangen Kredssykekasse, Sjøveien.

En historisk oversikt………………………………………………………………                      side 91

Hans Karlsen: Våre emigranter………………………………………………                       side 93

Karin Hauglid Zakariassen: Unge Talenter: Isabel Sørensen…….                       side 95

Karin Hauglid Zakariassen og Paul Oddvar Hauglid:

Gjenoppbyggingen av Finnmark etter krigen…………………………..                      side 97

Paul O. Hauglid: Besøk hos en tidligere skolebusseier

og -sjåfør ………………………………………………………………………………                      side 98

Paul O. Hauglid: Ei lita dyrehistorie………………………………………...                      side 102

Karin Hauglid Zakariassen: En artikkel om Knut Lunde, Dyrøy-

Mirakeldoktor, helbreder og medmenneske……………………………                      side 103

Paul O. Hauglid: Språkhjørnet………………………………………………...                      side 104

Kulturprisen 2003…………………………………………………………………                       side 106

Retting til Årboka 2002………………………………………………………….                      side 111

 

2004:

Forord……………………………………………………………………………………………            side 1

Gretha B. Olsen og Ann Peggy M. Dalehaug: De kom østfra……………….             side 2

Kjetil Åsbakk: En tur til Løksetinden og Fakstinden…………………………             side 11

Jens Solnes: Salangen som krigsskueplass……………………………………….             side 16

Nord-Norges Flyveavdeling opprettes (bilde med tekst)………………….             side 18

Steinar Gjertsen: Minner fra Svalbard 1956-1958……………………………             side 19

Et foto fra Langneset i Salangen………………………………………………………             side 28

Jens Solnes: Centrum kiosk-Salangens første……………………………………            side 29

Jens Solnes: Gammel brygge på Henrikstomta………………………………….            side 30

Eliseus Rønhaug: Funn av steinpilespiss fra steinalderen

i Ytre Salangen……………………………………………………………………………….             side 32

Marcus M. Bull: Salangsverkets jernbaner……………………………………….             side 34

Marcus M. Bull: Ulykker og driftsforstyrrelser ved Salangsverket…….             side 43

Marcus M. Bull: Salangens Dampskibsselskap…………………………………              side 50

Gunleif Gabrielsen: Læreren vår (Arne Bjørstad)…………………………….              side 52

Gunleif Gabrielsen: Minner fa våren i 1945……………………………………..             side 56

Åsbjørn Løkse: Værmakt og Wehrmacht…………………………………………             side 60

Margot Hagtun: Et minne fra gamle dager……………………………………….             side 62

Hans Karlsen: Riksvegen Sjøvegan-Laberg-Soløy-Tennevoll…………….             side 64

Hans Karlsen: Den polske brigade-Narvik 1940 (Podhalebrigaden)…              side 66

Ukjent forfatter: De franske alpejegerbataljoner og U.B.C.A……………..              side 69

Karin Hauglid Zakariassen: Unge talenter: Marianne Sagerup………….              side 73

Bilde……………………………………………………………………………………………...             side 74

Paul O. Hauglid: Språkhjørnet…………………………………………………………             side 75

Paul O. Hauglid: Minne fra krigen. Flukt til og opphold i Sverige.

Utdrag fra ei dagbok………………………………………………………………………             side 78

Jorunn Skjelborg: Barnerim fra Rotvik, Salangen……………………………..             side 90

Fargebilder fra Salangen………………………………………………………………...             side 94

Knut Solnes: Fikk kulturprisen (Torfinn Utheim)…………………………….             side 97

Karin Johnsen: Slåttonn i Salangen sommeren 1919………………………..             side 98

Vi blar i det gamle albumet…………………………………………………………….              side 100

Eliseus Rønhaug: Saga på Laberg sett i lys av et «Pro Memoria»

fra 1774………………………………………………………………………………………...             side 104

Hans Kalsen: Lamo Gård i Salangen………………………………………………..              side 106

Simonsenongan på Salangsverket i 1928 (bilde)……………………………..              side 109

Hans Karlsen: Unge talenter: Musikkgruppa Punch…………………………             side 110

Brødrene Prestbakmo fra Salangen (bilde)……………………………………..              side 112

Konfirmantjubileum i Salangen………………………………………………………             side 113

Karin Hauglid Zakariassen og Paul O. Hauglid: Gjenoppbygginga av

Finnmark – Salangen var med…………………………………………………………             side 114

Hans Karlsen: Oversikt over distriktsleger i Salangen og

Lavangen……………………………………………………………………………………….             side 120

Karin Hauglid Zakariassen: Unge talenter: Kine Nordheim………………             side 122

Hans Karlsen: Mannen som fant Norges rikeste uranfelt………………….             side 123

Rettinger til Årbok 2002 og 2003……………………………………………………             side 127

 

2005:

Forord……………………………………………………………………………………………            side 1

Hans Karlsen: 1940-2005 (65 år siden krigen kom)…………………………             side 2

Jens Solnes: Rolf Fossbakk. Kulturprisvinner 2005…………………………..             side 5

Hans Karlsen: Emigranter fra Salangen……………………………………………            side 6

Liv Tønder: Fra et kongebesøk i Salangen 1907……………………………….             side 8

Olaug Berg Nordhus: Ei slektshistorie fra Salangen………………………….             side 11

Ingvald Tofteng: Et bilde av Iver Hansen, Magisås…………………………...             side 13

Hans Karlsen: Unionsoppløsningen med Sverige i 1905…………………..             side 14

Annfinn Johansen: Hundreårsminne……………………………………………….             side 18

Eliseus Rønhaug: Salangen Bergverksaktieselskab 1907………………….             side 19

Trond Pettersen: Distriktsveterinærtenesta i Salangen

veterinærdistrikt……………………………………………………………………………             side 21

Karin Johnsen: Alvilde Pedersen fra Rognså (emigrant)…………………..              side 28

Johanne Tollefsen: Notat og regnskapsblad (Indre Sjømannsmisjon).              side 36

Kongebesøk i Salangen (1945, 1922)……………………………………………...             side 38

Bilder fra Sjøvegan våren 1945…(russefanger med)…………..……………             side 40*

Svalbard………………………………………………………………………………………..             side 44

Kyrre Finn: Ord til ungdommen……………………………………………………..              side 46

Ildri Jørgensen (16år): Det gode liv………………………………………………..              side 48

Ingvald Tofteng: Et minne fra siste krig………………………………………….              side 50

Paul O. Hauglid: En hund til å stole på…………………………………………….              side 52

Karl Fagertun forteller: Min barndoms jul………………………………………              side 54

Boye Strøm: Lokalbåten legger til…………………………………………………..              side 57

Valter Hauglid: De kom østfra………………………………………………………..              side 58

Eliseus Rønhaug: Skirenn i Salangsdalen……………………………………….               side 62

Jens Solnes: Salangen Idrettsforening – 70 år…………………………………              side 64

Paul O. Hauglid: Språkhjørnet………………………………………………………..              side 66

Trine Lise Storvoll og Hilde Lind: Huset til ungdomslaget

Samhold 75 år 1930-2005…………………………………………………………….               side 68

Marcus M. Bull: Utskipning av jernmalm fra Salangsverket…………….               side 73

Hans Karlsen: Tysk steinbrudd ved Høylund…………………………………               side 77 **

Indregård folkeskole, bygd i 1871…………………………………………………               side 81

SIF-lag 1951 (bilde)……………………………………………………………………..                side 82

Einar Olsen: De unge døde……………………………………………………………               side 83

Noen bikder fra gamle Søveien (Sjøvegan)…………………………………….               side 85

Karin Hauglid Zakariassen: Illegal møtevirksomhet i

krigsårene 1943-44……………………………………………………………………..                side 89

Våre forfedre avtjente sin verneplikt (bilder)………………………………..                side 91

Fra gård og grend (bilder)……………………………………………………………                side 93

Friluftslivets år (bilder)……………………………………………………………….                side 95

Rettinger til Årbok 2003 og 2004……………………………………………….                  side 98

Bjørn Rønhaug………………………………………………………………………….                   .side 100

Konfirmanter i Salangen kirke 1921…………………………………………...                  side 102

Vi blar i det gamle albumet…………………………………………………………                 side 103

Karin Hauglid Zakariassen: Unge talenter: Trine Dahlberg…………...                 side 106

Karin Hauglid Zakariassen: Ungetalenter: Ragnhild Angelo

Tunheim…………………………………………………………………………………….                 side 107

Elisabeth Sanne: Historiske hager i Salangen……………………………….                 side 108

Åse Kristiansen: Bestefars hage Solheim på Indregård…………………side 110

Per Tønder: Prestegårdshaven……………………………………………………side 114

Vi blar i det gamle albumet…………………………………………………………side 116

2006:

Forord……………………………………………………………………………………………….        side 1

Henning A. Adolfsen-Blommenholm: Et minne om hunden min Corro….         side 2

Jostein Sagerup: Den gang alle hestene var- ………………………………………..         side 4

Henning A. Adolfsen: Hva bestefar fortalte………………………………………….         side 8

Forord til denne hendelsen i Rotvika vinteren 1945……………………………         side 9

Jorunn Skjelborg: Den røde genseren………………………………………………….         side 10

Hans Nordeng: «Elvebakken skole» på Vasshaug ved Sjøvegan…………....         side 12

Aksel Dahlberg: Leting etter Jonas Ottesen fra Lærdal, bosatt på

Strokkenes………………………………………………………………………………………..         side 16

Tordis Pedersen: Utdrag fra et møte i Dalen og Rotvik

Sjømannsforening 6. mai 1951…………………………………………………………..          side 21

Ingvald Tofteng: «Jeg fant, jeg fant!»…………………………………………………..          side 22

Vi blar i gamle album………………………………………………………………………...          side 23

Brev fra Valter Hauglid:…………………………………………………………………….          side 38

Åsbjørn Løkse: Med fiskestang langs Leirbekken………………………………..          side 41

Fargebilder fra Salangen…………………………………………………………………...          side 44

Jens Solnes: A/S Neslia Kvartsbrudd………………………………………………….          side 48

Marcus M. Bull: Beretninger fra verkets tid………………………………………..          side 50

Brev fra Valter Hauglid……………………………………………………………………..          side 57

Hager i Salangen (Tordis og Per Pedersen, Dalen)……………………………..           side 58

Søndagssammenkomst på Rørbakken (bilde)……………………………………           side 59

Fra gård og grend…………………………………………………………………………….           side 60

Våre forfedre avtjente sin verneplikt………………………………………………...           side 63

Karin Johnsen: Kong Oscar IIs reise gjennom Målselv, Bardu og

Salangen sommeren 1873………………………………………………………………..           side 66

Karin Johnsen: Kong Oscar II og dronning Sophie ble det siste

kongepar i union med Sverige…………………………………………………………            side 69

Anne O. Larsen: Brev fra Hidra………………………………………………………..             side 72

40-års konfirmantene etter et besøk på Bygdetunet i 2005………………            side 74

Vi blar i det gamle album………………………………………………………………...            side 75

Jens Solnes: Kronprins Olavs besøk i Salangen 1945………………………...            side 78

Rettinger til Årbok 2004 og 2005…………………………………………………….            side 80

Jorunn Skjelborg: Forberedelser til Lofotfisket…………………………………            side 81

Jarl fikk kulturprisen (Jarl Henriksen) Fra Sn-nyheter………………………            side 83

Elvenes leir……………………………………………………………………………………..                        side 84

Hans Karlsen: familien Zappfe i Salangen………………………………………….           side 86

Årbok 2007: av innholdet…………………………………………………………………           side 89

Paul O. Hauglid: Språkhjørnet……………………………………………………………          side 90

Harald Nermo: Stian Kristoffersen. En fotballspiller som står på…………          side 93

Odd Sars-Olsen: Gullkonfirmanter i Salangen 2006……………………….........         side 95

Vaar Nilsen: Velkommen til Nyvoll……………………………………………………..         side 97

Fra Unni Løkkevik Eriksens dagbok……………………………………………………         side 99

Den Norske Godtemplarordens storloge……………………………………………..         side 101

Stiftskomiteen for Ungdomshjelpen……………………………………………………         side 102

Lokalbåten Dyrø siger inn til kai i Sjøvegan…………………………………………         side 103

Eliseus Rønhaug: Litt om regionens historie……………………………………….         side 105

Vi blar i det gamle album.. (Framhaldsskole, Oddnar)………………………….         side 116

Spansdalen turisthytte………………………………………………………………….               side 118

Tyskerbrakke ble turhytte…………………………………………………………….               side 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007:

Forord………………………………………………………………………………………………..        side 1

Nicolay Lund: En reise til Målselv, Bardu og Salangen anno 1841

(Fra Nye Troms)……………………………………………………………………..………….        side 2

Jens Solnes: Reisendebåt til bunns i Sagfjorden……………………………………        side 6

Jostein Sagerup: Den gang glider ikke var- …………………………………………..        side 8

Åse Kvitle Kristiansen: Eine kleine Puppe……………………………………………        side 14

Hans Karlsen: Tanker ved et nedlagt småbruk…………………………………….         side 17

Victor Walle: Mine memoarer fra Svalbard, Ny-Ålesund 1950-1964…….         side 20

Hans Nordeng: Gamman ved Salangselva……………………………………………         side 34

Jens Solnes: Salangen under okkupasjonen 1940-1945

Sjøveien Mannskors konsert 1944……………………………………………………..          side 37

Hans Nordeng: Salangr (fjord) – hvor ble den av…………………………………         side 40

Arnfinn Johansen: En konkurs og en sofa……………………………………………         side 45

Vi blar i det gamle album…………………………………………………………………...         side 47

Odd Sars-Olsen fra Salangen vinner av det nord-norske

Landsdelsskytterstevnet i Harstad 16.08.1975…………………………………..          side 49

Arne Dahl Martinsen: Gårdsnavnet gjennom tidene (Dalen)……………….          side 51

Jarle Jakobsen: Han onkel Jarle………………………………………………………….          side 53

Eliseus Rønhaug: Brygga på Magisåsholmen som ble

gjenoppbygd og åpna 29. juni 2007…………………………………………………..           side 57

Vaar Nilsen forteller: Da Rotvika var stor og jeg var liten…………………..            side 59

Eliseus Rønhaug: A/S Salangens Handelsforening (Den første

Kooperative handelsforening i Salangen)………………………………………….           side 61

Arne Dahl Martinsen: Fra Dalen gnr. 47.

Han David på Moen og bnr. 5……………………………………………………………           side 69

Hans Karlsen: En prat med Johan Antonsen fra Sjøvegan…………………..                        side 72

Våre fedre avtjente verneplikt………………………………………………………….           side 75

Vi blar i det gamle album…………………………………………………………………            side 81

Rotvik gnr. 48…………………………………………………………………………………            side 86

Paul O. Hauglid: Språkhjørnet………………………………………………………….            side 88

Paul O. Hauglid: En soldat i trønderbataljonen…………………………………            side 90

Fra gård og grend………………………………………………………………………….              side 93

Vi blar i gamle album…………………………………………………………………….              side 98

To lokalbåter ved Lundkaia på Sjøvegan………………………………………...              side 102

Millionfisken…………………………………………………………………………………              side 103

Jon Henrik Larsen: Unge talenter: Tøft og driv med snowboard………              side 104

Jon Henrik larsen: Anne og Gunvald fikk kulturprisen…………………….              side 106

Harald Nermo: konfirmantjubileum i Salangen 2007………………………              side 108

Eva Øye Sandnes: 17. mai på Sjøvegan i 1959…………………………………              side 110

Underoffiserer marsjerer på Sjøvegan……………………………………………              side 111

Kjente personer fra Salangsverkets tid…………………………………………..               side 112

Ingvald Tofteng: Søndagsskole på Betania……………………………………..               side 114

Ingvald Tofteng: Medby skole………………………………………………………..              side 116

Ingvald Tofteng: 17. mai på Medby………………………………………………..               side 118

Ågot Lund Krogstad: Farvel mitt elskede Sjøveien!.....................................              side 119

Harald Nermo: Salangen Ifs småguttelag vant Norway cup…………….               side 122

Retting til Årbok for 2006…………………………………………………………….                side 128

2008:

Forord………………………………………………………………………………………………..        side 1

Karin Johnsen: Karen Martinusdatter Rongså………………………………………        side 2

Et familiebilde med en stor barneflokk………………………………………………..        side 7

Jens Solnes: Salangen meieri……………………………………………………………….        side 8

Kyrre Finn: Midtsomarkveld (dikt)……………………………………………………..         side 10

Arnold Hansen: Gluggjakt…………………………………………………………………..         side 11

Hans Karlsen: Salangen gamle kirke……………………………………………………        side 13

Hans Karlsen: Hans Lund AS- Sjøvegan……………………………………………….         side 15

Jostein Sagerup: Hansebuska……………………………………………………………...         side 23

Jostein Sagerup: Alle mine rare tanter og onkler………………………………….         side 25

Arne Dahl Martinsen: Fugle- og dyreliv……………………………………………….         side 33

100 års jubileum………………………………………………………………………………..         side 37

Vaar Nilsen: Da Rotvika var stor og jeg var liten…………………………………..        side 39

Ingvald Tofteng: Da han «Ol´ Nilsa på Tofteng kjøpte ku i Balsfjord………        side 43

Jens Solnes: Salangen Sparebank -100 år……………………………………………..        side 45

Paul O. Hauglid: Språkhjørnet……………………………………………………………..        side 49

Ruth Fjeldstad: Bygda ved Sagfjorden………………………………………………….        side 50

Elsa Hauglid Fjeldstad: Gullkonfirmanttreff…………………………………………        side 52

Paul O. Hauglid: Første byggetrinn ved Salangen skole- og ei dagbok……        side 53

Jens Solnes: 250 km skolekjøring daglig i Salangen……………………………...        side 59

Kongebesøk i Salangen 13.august 1992……………………………………………….        side 60

Hans Nordeng: Salangen (Sallangen) kommune, med sel i

kommunevåpenet………………………………………………………………………………        side 62

Annfinn Johansen: Sildetur til Torsken og Tranø høsten 1880……………...         side 67

Kjetil Åsbakk: Høgfjellet……………………………………………………………………...        side 69

Jan Hansen, Løksa: Det store smellet……………………………………………………        side 77

Ruth Fjeldstad: Sjøvegan Sanitetsforening 1939-1984………………………….        side 79

Eliseus Rønhaug: Konsesjonslovene…………………………………………………….        side 85

Oddm. Rotvik: Historien om Rotvik vannanlegg……………………………………       side 92

Sommerminner (bilder)………………………………………………………………………       side 99

Salangen framhaldsskole 1961/62……………………………………………………           side 102

Jostein Sagerup: Unge talenter: Erik Lomås, Kathrine Kvernmo,

Håvard Sæbø……………………………………………………………………………………          side 105

Fra gård og grend……………………………………………………………………………..          side 109

Fargebilder fra Salangen…………………………………………………………………...          side 114

Vi blar i det gamle album…………………………………………………………………..          side 117

En far med 6 sønner………………………………………………………………………….          side 123

Retting til Årbok 2007………………………………………………………………………          side 126

2009:

Forord ……………………………………………………………………………………………….       side 1

Hans Karlsen og Åsbjørn Løkse:

Prolog til Årbok for Salangens 25 års jubileum…………………………………….        side 2

Eliseus Rønhaug: Til Årbok for Salangen-en hilsen ved jubileet……………         side 3

Hans Karlsen: Et tilbakeblikk på aprildagene i 1940……………………………         side 4

Fra Nye Troms: Et bilde fra krigsvåren i Salangen 1940………………………         side 10

Victor Walle: Minner fra mine turer på Svalbard…………………………………         side 11

Anne M. Svendsen: Fra 50- og 60-tallet………………………………………………          side 20

Åsbjørn Løkse: Saker fra Salangen. Utskrift fra Tingprotokollen

Astafjord Tinglag………………………………………………………………………………          side 24

Arnold Hansen: Søndagsstillheit………………………………………………………..          side 27

Steinar Gjertsen: Hvordan lage en kubbestol……………………………………...          side 29

Aid Evelyn Rusten berg: Klipp fra «Nordlys» 1958……………………………..          side 33

Vi blar i gamle album………………………………………………………………………...          side 34

Eliseus Rønhaug: Mjøsundbrua 15 år…………………………………………………          side 39

Jostein Sagerup: Unge talenter: Maia Gartland Hoff-lovende sang-

og musikkartist…………………………………………………………………………………         side 42

Jostein Sagerup: Unge talenter: Jørn Ivar Kroken-ungt keepertalent…….         side 44

Faksimile fra Troms Folkeblad: Om mesterhopperen fra Seljeskog

og hans barnebarn……………………………………………………………………………..         side 47

Ragnhild Fjeldstad: Om Christian Andersen-sogneprest i

Salangen i 27 år………………………………………………………………………………….        side 48

Fra gård og grend……………………………………………………………………………….        side 53

Asbjørn Larsen: Gammelhuset i Øvergården………………………………………..        side 59

Eliseus Rønhaug: Dikteren Knut Hamsun og Salangen………………………….        side 61

Jostein Sagerup: Om Møbelpavljongen- intervju med Agnes Svendsen….        side 65

Helge Steinholt: En liten familiekrønike……………………………………………….        side 67

Jostein Sagerup: Om Sjøvegan Asylmottak-20 år i år…………………………….        side 85

Lars Johan Hellefossmo: En bjørnehistorie fra Kistefosshaug………………..        side 88

Tormod Nygaard: Masterbakken skolekrets………………………………………...        side 90

Tone Solheim: Minner fra Masterbakken skole…………………………………….        side 98

Noen bilder fra skolen i Salangen…………………………………………………………       side 104

Paul O. Hauglid: Språkhjørnet………………………………………………………………       side 114

Jostein Sagerup: «Eg mein´det va et tæken»…………………………………………..      side 116

Jens Solnes: Storflom i Salangen 5. og 6. oktober 1959- et 50-års minne…      side 117

Bilder fra da våre fedre avtjente sin verneplikt……………………………………         side 120

Noen klipp fra sommeren som var………………………………………………………..       side 121

Konfirmasjon Salangen kirke 21. juni 1959…………………………………………..       side 124

Slektstreff i Bekkebotn………………………………………………………………………..        side 126

Kulturprisen 2009: Arnfinn Hanssen…………………………………………………...        side 127

Retting til Årbok 2008…………………………………………………………………………       side 128

 

 

 

2010:

Forord………………………………………………………………………………………………..        side 1

Jens Solnes: Om brannvern i Salangen…………………………………………………        side 2

Red.: Om Hans Nordeng………………………………………………………………………        side 4

Paul O. Hauglid: Dagbok Herredshuset…………………………………………………       side 6

Faksimile fra Fremover: Fra arbeidet på veianlegget Håkvik-

Lavangsnes…………………………………………………………………………………………       side 16

Ågot Lund Krogstad: Om tømmerkjøring fra Barduy til Salangen…………..       side 18

Hans Karlsen: Husmorforeningen Nordlys……………………………………………       side 20

Lars Johan hellefossmo: En bjørnejakthistorie………………………………………       side 24

Jorunn Skjelborg: Enda en bjørnehistorie……………………………………………..       side 26

Jostein Sagerup: Om Ørnskaret, Steintuva og andre naturopplevelser……       side 28

Hulda Bekkelid Strokkenes: Tre historier fra Bekkeli vest i Bekkebotn…..       side 34

Hans Fjeldstad: Min barndoms ørretelv………………………………………………..       side 38

Randi Berg Pettersen: Barndom på Berg………………………………………………       side 40

Kåre Olav Berg: En hyllest til «Urtedassen» (dikt) ………………………………...       side 45

Mette Gran Fredriksen: Unge talenter: hardrock-bandet «Metal Rebels»..       side 46

Ragnhild Fjeldstad: Unge talenter: Vinner av SBT, Salangens Beste

Talent 2010, Marlene Løvberg……………………………………………………………...      side 49

Anne Mari Svendsen: Den uberegnlige fiskelykken………………………………..      side 50

Steinar Gjertsen: 13-dagsfesten, «det var en gang»………………………………..       side 56

Kjetil Åsbakk: Om Sagelva og et spenstig forsøk på å lede elva over til

Øvervatnet…………………………………………………………………………………………..      side 60

Jorunn Skjelborg………………………………………………………………………………….       side 66

Karin Johnsen: Om Torberg Simonsen fra Elvebakken…………………………...      side 68

Annfinn: Hilsen til Årboka fra en utflytta Salangsværing………………………..       side 74

Tore Chruickshank: Om fotograf Anton E. Fuglemo……………………………….       side 75

Paul O. Hauglid: Språkhjørnet………………………………………………………………       side 78

Vi blar i det gamle album……………………………………………………………………..       side 81

Hans Karlsen: 9. april 1940-2010- 70 år er gått…………………………………….       side 85

Jostein Sagerup: Minnemarkering for 9. april 1940……………………………….       side 89

Jens Solnes: Tyskleiren og fotballbanen oppe ved Strokkenes………………..       side 92

Mer fra det gamle album………………………………………………………………………      side 95

Hans Karlsen- Kongens fortjenestmedalje……………………………………………..      side 102

Harald Wold – avduking av minnesmerke……………………………………………..      side 104

Jens Solnes: Salangen Idrettsforening 75 år…………………………………………..       side 105

Jimmy Treland: Salangen IF Turn 30 år!....................................................................       side 108

Ragnhild Fjeldstad: Drecker Optikk-15 år på Sjøvegan…………………………..      side 111

Noen klipp fra sommeren som var………………………………………………………..       side 113

50-års konfirmanttreff…………………………………………………………………………       side 117

Kulturprisen 2010: Johanne og Tollef Tollefsen…………………………………….       side 118

Retting til Årbok 2009…………………………………………………………………………       side 119

Retting til Årbok 2007……………………………………………………………………. …         side 120

 

 

 

 

2011:

Forord………………………………………………………………………………………………..        side 1

Hans Karlsen: Kapellangården som ble prestegård i Salangen………………        side 2

Mette Gran Fredriksen: om gammelskolen vår i Seljeskog……………………        side 11

Jostein Sagerup: Om skoleskyss i ytterbygda i gamle dager………………….         side 13

Jens Solnes: Prytz-verkstedet i «Svingen»…………………………………………...         side 16

Hans Karlsen og Jostein Sagerup: Om Sjøveien telegraf-og

telefonstasjon……………………………………………………………………………………         side 18

Olav Løkse: Salangen. Bygda vår (1650-1950) (dikt)…………………………..         side 23

Lars Johan Hellefossmo: En beretning om Tomas Strømstad……………….         side 24

Hans Karlsen: En samtale med Bolette Esaiassen, Rørbakken……………...         side 26

Snefrid Heim: Om Egil Heim-død i Kings bay-ulykka i 1953………………….        side 28

Anne Mette Bjørgan: Om Esaias Bekkeli- greven i gruva………………………         side 30

Noen minner fra gamle tider (bilder med tekst)………………………………….         side 34

Mette Gran Fredriksen: En kongehistorie……………………………………………         side 39

Noen bilder fra kongelige besøk i Salangen…………………………………………         side 41

Ella Hansen forteller: Om Normann-butikken i Magisås-vika……………….         side 45

Vi blar i det gamle album……………………………………………………………………         side 47

Simon Sæbø 1992-2011……………………………………………………………………..         side 56

Minnemarkering på Sjøvegan……………………………………………………………..         side 57

Jostein Sagerup: Sjøveien Apotek 100 år…………………………………………….         side 58

Jostein Sagerup: Per Tønder- tidligere orfdører og sogneprest i

Salangen fyller 100 år………………………………………………………………………..         side 61

Eliseus Rønhaug: Folkeviljen – 100 år………………………………………………..          side 63

Jostein Sagerup: Seljeskog IL 65 år…………………………………………………….          side 65

Hermod Svendsen: Historie om melkeskøyta fra Lavangsnes

til Sjøvegan……………………………………………………………………………………….          side 67

Jostein Sagerup: Om Røbakkvatnet – noen minner fra fordums dager…          side 70

Hans Fjeldstad: Frekk bjørn tar sau på Fjeldstad………………………………..          side 75

Vi blar i det gamle album…………………………………………………………………..          side 77

Ole Mads Prestbakmo: Et krigsminne………………………………………………...          side 81

Herulf Tunheim: En hendelse fra krigen…………………………………………….          side 84

Carsten Simonsen: Et dystert minne fra Østfronten 16. april 1942……...          side 86

Jens Solnes: Møte med General-Feltmarskalk Bernard Montgomery…..           side 95

Jostein Sagerup: 3 bilder av en dall……………………………………………………          side 98

Ragnhild Fjeldstad: Unge talenter: Hanne Dahlberg…………………………..           side 99

Mette Gran Fredriksen: Unge talenter: Espen Andreas Haugland……….           side 101

Kyrre Finn: «Nordlyset» (dikt)…………………………………………………………                        side 103

Paul O. Hauglid: Språkhjørnet…………………………………………………………..           side 104

Noen minner fra nasjonaldagen vår………………………………………………..              side 106

Noen klipp fra sommeren som var…………………………………………………....           side 110

50-årskonfirmantjubileum 1961-2011……………………………………………..           side 116

Kulturprisen 2011 (Are Apeland)……………………………………………………..           side 117

Kort biografi over bidragsyterne til årets bok……………………………………           side 118

Retting til Årbok 2009 og Årbok 2010………………………………………………           side 120

2012:

Forord………………………………………………………………………………………………..        side 1

Ole Mads Prestbakmo: Jordbruket i Salangen de siste 100-150 åra……….        side 2

Birger Eide: Speiderbevegelsen og Sjøvegan………………………………………..        side 10

Marcus M. Bull: gruvebyen på Storhaugen 1910…………………………………..        side 19

Om fredning av Storøya………………………………………………………………………        side 23

Ketil Os: «Kirkesangeren som eide en hel Nordlandsfjord» (1. del)……….        side 24

Svein Prestbakk: Om Simon Hansen Nylund-emigranten som kom

tilbake fra Amerika……………………………………………………………………………..        side 32

Lars Johan Hellefossmo: Om Bergitta…………………………………………………...       side 35

Jostein Sagerup: Om min onkel Rudolf fra Sletta……………………………………       side 37

Noen minner fra gamle tider………………………………………………………………..       side 41

Ola Kr. Gjertsen: Sjøveien – sentrum for handel og håndverk………………...       side 46

Johan K. Haakstad forteller: forretningen H. Gudbrandsen, Sjøvegan……..       side 52

Knutsens butikk på Medby, anno 1910 …. (bilde Medby 1961)………………       side 56

Ole Bjørn Skajem: Om skredderbutikken på Medby………………………………       side 58

Hulda Elvevold Krybo: Fra «Barndomsmnner fra landet i nord» (1996)...       side 61

Hans Karlsen: Sommersetvatnet og fjellområdet rundt…………………………       side 63

Vi blar i det gamle album……………………………………………………………………..       side 67

Ola Kr. Gjertsen: Indlandet Automobilverksted- 85-åring med suksess….       side 72

Jon Myrmæl: Sjøvegan videregående skole 40 år…………………………………..       side 76

Jostein Sagerup: Minnemarkering for 22. juli 2011………………………………...      side 84

Jens Solnes: Attentatet mot Hitler 20. juli 1944……………………………………..       side 86

Mer fra det album………………………………………………………………………………..       side 90

Anne Mari Svensen: Om motstandsmannen

Sverre Enevold (1894-1945)……………………………………………………………….       side 96

Jostein Sagerup: Unge talenter Kristoffer Heggelund…………………………….       side 100

Mette Gran Fredriksen: Unge talenter: Vilde Berthine Rasmussen………...        side 102

Noen landskjente salangsværinger: Petter Thomassen, Baard Tønder…..        side 104

Paul O. Hauglid: Språkhjørnet……………………………………………………………..        side 106

Noen klipp fra sommeren som var………………………………………………………        side 108

50-års konfirmanttreff………………………………………………………………………..        side 113

Kulturprisen (Bjørg og Eldar Sørensen)………………………………………………        side 114

Kort biografi over bidragsytere til årets bok………………………………………..        side 116

Retting til Årbok 2010 og 2011…………………………………………………………..         side 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013:

Forord……………………………………………………………………………………………….        side 1

Ragnhild Fjeldstad: Musikkhistorien i Salangen/

Band-historien til ca. 1990…………………………………………………………………         side 2

Ragnhild Fjeldstad: Brannen i Løksa 1943………………………………………….         side 20

Ola Kr. Gjertsen: Den gamle skolen…………………………………………………….          side 22

Hans Karlsen: Om Kristian Marelius Føre-lensmann i Salangen og

Bardu 1913-1915……………………………………………………………………………..          side 28

Ketil Os: Om «Kirkesangeren som eide en hel Nordlandsfjord»(Del 2)...          side 32

Jakob Markussen: Mannen fra Midtflø………………………………………………..          side 41

Jens Solnes: Egil Kåre Sundstrøm, disponent og eier av Sjøvegan

snekkerifabrikk og materialhandel……………………………………………………..         side 43

Vi blar i gamle album………………………………………………………………………….        side 45

Hans Fjeldstad: Småkraftverk på Fjeldstad………………………………………….         side 50

Anne Mari Svendsen: Juletrefest med sang til nissen……………………………        side 54

Helge Starup Moen, Ragnhild Mowinkel, Jorunn Kristiansen:

Barndomsminner fra Laberg……………………………………………………………….        side 56

Evy Engen: Om gården Heggelund i Øvre Salangen……………………………….       side 60

Jostein Sagerup: Da bussen blei stoppa av austavinden………………………….      side 62

Mer fra det gamle album………………………………………………………………............      side 65

Lars Johan Hellefossmo: Om hunden som deserterte…………………………….       side 72

To spesielle attester………………………………………………………………………………     side 74

Mette Gran Fredriksen: Salangen Bo- og eldresenter 45 år……………….             side 76

Jostein Sagerup: Sjøveganhytta 50 år………………………………………………             side 79

Ola Kr. Gjertsen: Knutsen-butikken 100 år………………………………………             side 82

Flere minner fra gamle tider…(bilder)…………………………………………….             side 85

Ola Kr. Gjertsen: Klassejubileum på Bristol Hotell 1979…………………..              side 88

Jorunn Skjelborg: De norske fiskeriene……………………………………………             side 94

Mette Gran Fredriksen: Unge talenter: Sigve Nyvoll,

Andrine Daleng, Nora Lier og John Agnar K. Pedersen……………………..             side 96

Ola Kr. Gjertsen: Noen landskjente salangsværinger………………………..             side 98

Noen klipp fra sommeren som var………………………………………………….             side 101

Kulturprisen 2013: SIF Ski……………………………………………………………..              side 107

Svein Prestbakk: 50-års konfirmanttreff 5.-7. juli 2013…………………...              side 108

Kort biografi over bidragsyterne til årets bok…………………………………              side 110

Utfyllinger til Årbok 2012………………………………………………………………             side 111

2014:

Forord: Årbok for Salangen 30 år…………………………………………………………       side 7

Det historiske Salangen

Jostein Sagerup: Litt om meieridriften i Salangen………………………………….       side 8

Svein Prestbakk: Da støtta ble reist………………………………………………………       side 12

Om de som vandret ut

Valter Hauglid: Emigranter fra Salangen………………………………………………       side 14

Jentoft Teigland: Minnesota var et reisemål for mange utvandrere fra

Salangen og Lavangen. Crookston og Fischer i Minnesota…………………..           side 17

Jentoft Teigland: Unge emigranter til Amerika. Guttene Peder og

Christoffer fra Ibestad, hvem var de?.........................................................................        side 20

Jentoft Teigland: Småjenta fra Rørbakken –

Hanna Nikoline utvandret til Amerika…………………………………………………        side 22

Om spesielle personer

Jostein Sagerup intervjuer Elsa Holm: Jarle Holm – lagerbestyrer

i nesten 40 år………………………………………………………………………………………       side 24

Lars Johan Hellefossmo: To historier om Nils Eriksen Kistefosshaug……...       side 26

Jens Solnes: Om Post-Ola………………………………………………………………………      side 29

Ann-Kristin Bakkemo: En hyllest til to sterke kvinner…………………………….     side 31

Hans Karlsen: Språkhjørnet…………………………………………………………………..      side 34

Vi blar i gamle album …………………………………………………………………………     side 35

Fra gård og grend

Mette Gran Fredriksen: bekkebotn-bygda i mitt hjerte og

veien opp dit…………………………………………………………………………………              side 41

Jostein Sagerup: Da høylasset skulle inn- ………………………………………               side 46

Skrifter fra gamle dager

Ammy Dahlberg: Prolog til Dalen og Rotvik misjonshus………………….              side 49

Liv Johanne Movik: «7de sans» fra Lofotfiske 1942…………………………              side 52

Det litt spesielle

Ola Kr. Gjertsen: Mirakelhunden Neo……………………………………………..              side 58

Tore Chruickshank: På moltetur til Karesuando 1953-54………………..              side 60

Mer fra det gamle album……………………………………………………………..              side 62

Det litt nostalgiske hjørnet

Jostein Sagerup: Stor-furua i Løksebotnfjellet…………………………………              side 68

Og så markerer vi

Hans Karlsen: 200-årsjubileum for grunnloven 1814-2014…………….              side 74

Hans Karlsen: Rekonvalesenthjemmet Salangen 35 år……………………               side 76

En hyllest til en 99-åring……………………………………………………………….               side 78

Unge talenter

Jostein Sagerup: Tre flotte representanter for ungdomsidretten

i Salangen…………………………………………………………………………………….               side 79

Noen landskjente salangsværinger

Ukjent forfatter: Liv Lund og Birger Vestermo……………………………….               side 82

Salangen-året i bilder…………………………………………………………………              side 84

Kulturprisen 2014: Årbok for Salangen………………………………………….              side 100

Bodil Markussen: 50-års konfirmantjubileum………………………………...              side 102

Retting/utfylling til årbok 2013……………………………………………………..              side 104

 

2015:

Forord………………………………………………………………………………………………….     side 7

Ola Kr. Gjertsen: Egen festdrakt for Salangen…………………………………………      side 8

Det historiske Salangen

Hans Karlsen: For 100 år sia…………………………………………………………………      side 13

Turid Andersen: Om Televerket i Salangen – 1945-1981………………………..      side 14

Om de som vandret ut

Valter Hauglid: Emigranter fra Salangen………………………………………………..      side 19

Chester Prestbakmo: Om livet i Canada fra 1920-årene og utover…………..      side 29

Fra krigens dager

Hans Karlsen: 75 år sia 9. april 1940……………………………………………………..      side 31

Paul Oddvar Hauglid: Om Trønderbataljonens innsats i vårt distrikt………      side 37

Odd Løkkevik: Om møtet med en tysk soldat under krigen……………………..      side 43

Hans Karlsen: Dumping av tysk ammunisjon i 1945……………………………….     side 46

Vi blar i albumet…………………………………………………………………………………      side 48

Om spesielle personer

Lars Johan Hellefossmo: En historie om Peder Josefsen Snagli………………….    side 54

Kim Astrup: Kim Astrup. Sogneprest i Salangen 2010-2014…………………...      side 56

Det litt spesielle

Jens Solnes: Bonden som hadde okse som trekkdyr………………………………       side 59

Anita Aamo: To gamle brev med adresse Salangen………………………………..       side 61

Fra gård og grend

Jostein Sagerup: Da grisen måtte reddes………………………………………………       side 66

Hans Karlsen: Språkhjørnet…………………………………………………………………       side 69

Eliseus Rønhaug: Minneord over Per Tønder……………………………………….        side 71

Og så markerer vi

75-års markering for allierte styrkers landgang i Salangen 1940…………         side 73

Jostein Sagerup: Eliseus Rønhaug fikk frivillighetsprisen…………………….         side 76

Jostein Sagerup: Mjøsundbrua 20 år…………………………………………………...         side 78

Lillian Fjærvoll: «Vårkvad» 70 år………………………………………………………..         side 80

Mer fra det gamle album…………………………………………………………………….         side 82

Unge talenter

Kunnskapsrike elever fra 10.klasse…………………………………………………….         side 89

Noen landskjente salangsværinger

Jostein Sagerup: Anneli Giske……………………………………………………………..         side 91

Jostein Sagerup: Kulturprisen 2015……………………………………………………         side 94

Jostein Sagerup: Salangen-året i bilder……………………………………………….         side 95

Kort biografi over bidragsytere til årets bok……………………………………….         side 106

Retting/tilføyelse til Årbok 2014………………………………………………………..         side 107

 

 

 

 

 

 

 

2016:

Forord…………………………………………………………………………………………………..     side 7

Det historiske Salangen:

Erindringer fra det gamle Sjøvegan.

Johan Haakstad forteller til Jostein Sagerup……………………………………………     side 8

Inge Voll: Malmbane til Salangsverket……………………………………………………     side 15

Inge Voll: Sidespor til Sjøvegan……………………………………………………………        side 17

Hans Karlsen: Sagelvas underjordiske løp……………………………………………        side 19

Snefrid Heim: Om Eline Enoksen (Elina Einokste)…………………………………..     side 25

Om spesielle personer

Odd Løkkevik: Lærer´n på Rørbakken…………………………………………………         side 28

Ola Kr. Gjertsen: Den tøffeste postruta i Salangen…………………………………..      side 34

Hans Karlsen: Om «Russer-Lund» ………………………………………………………         side 37

Jostein Sagerup: Hartvik Sletten, emissær og fiskerbonde………………………      side 39

Kongens fortjenstmedalje til salangsværinger………………………………………..     side 41

Det litt spesielle

Ola Kr. Gjertsen: Om en politisk sensasjon i 30-åra…………………………….          side 42

En sang om en ung piges skjæbne……………………………………………………             side 44

Jostein Sagerup: Årbok-quiz …………………………………………………………….           side 48

Vi blar i albumet ……………………………………………………………………………           side 50

Fra gård og grend

Magnhild Henriksen: Minner fra en oppvekst i Flåget på 50-tallet………          side 55

Lillian Svendsen: På tur i Salangens alper ………………………………………….          side 59

Lars Johan Hellefossmo: Om svensken som druknet i Salangselva……….          side 65

Jostein Sagerup: Noen hverdagsepisoder fra 50-åra……………………………          side 66

Språkhjørnet

Hans Karlsen: Ord og uttrykk…………………………………………………………….          side 70

Jostein Sagerup: Unge talenter. Tre spreke skijenter…………………………..          side 71

Og så markerer vi

Jostein Sagerup: 100-årsjubileum på Elvenes …………………………………….          side 74

Mer fra det gamle albumet………………………………………………………………             side 77

Hans Karlsen: Noen landskjente salangsværinger……………………………….         side 83

Jostein Sagerup: Kulturprisen 2016. Baluba………………………………………..         side 86

Jostein Sagerup: Salangen-året i bilder……………………………………………….         side 87

Kort biografi over bidragsyterne til årets bok

Rettinger/tilføyelser til Årbok 2015…………………………………………………..          side 104

Annonser………………………………………………………………………………………….          side 105

Slutt                                                                                                                          side 117

 

 

 

 

 

 

 

 

2017:

Forord                                                                                                                      side 7

Det gamle Salangen:

Ellen Gorseth og Hans-Richard Steinholt: Barndomsminner fra Sjøveien        side 8

Noen tilbakeblikk på krigens dager:

Egil Heggelund forteller: Noen erindringer fra krigens dager                           side 16

Jostein Sagerup: Å være barn under 2. verdenskrig                                            side 19

Jostein Sagerup: Tyskerbrakker Smedalen/Øvre Sjøvegan under krigen         side 24

Tormod Nygaard: Noen krigsminner fra Masterbakken skolekrets                  side 27

Hans Karlsen: Et foto fra krigstida i 1940-årene                                                 side 32

Ole Mads Prestbakmo: Krigshesten som overlevde krigen og kom heim         side 33

Jostein Sagerup: Besøk til Narvik Krigsmuseum                                                 side 35

Om flyttere og utflyttere:

Anita Aamo: Østerdøler i Salangen                                                                       side 39

Lois Friis og Anita Aamo: Husmannsgutten fra Grøtland som ble teolog

i USA                                                                                                                         side 44

Vi blar i albumet                                                                                                   side 49

Om spesielle personer

Svein Prestbakk: Om Konrad Heggelund – en flink treskjærer                          side 53

Svein Prestbakk: Olav Reidar Uthaug – en uredd skihopper                              side 55

Språkhjørnet

Hans Karlsen: Ord og uttrykk                                                                                side 57

Det litt spesielle

Ulla Limo: En permisjonssøknad                                                                           side 58

Jostein Sagerup: Møte med en kosmopolitt                                                          side 61

Andrine Daleng: Salangen på idrettsgallaen                                                        side 63

Aksel Dahlberg: Mer om «En sang om en ung piges skjæbne»                           side 65

Jostein Sagerup: Årbok-quiz                                                                                  side 68

Og så markerer vi:

Indlandet Automobilverksted AS 90 år                                                                side 70

Sissel Fjærvoll, Siv B. Woll og Einar Harald Wold: Salangen

musikkforening 70 år                                                                                             side 72

Jostein Sagerup: Minnestøtte over Per Tønder                                                    side 76                                                                                 

Mer fra albumet                                                                                                    side 78

Ragnhild Fjeldstad: Noen landskjente salangsværinger: Pål Dahlberg             side 84

Jostein Sagerup: Kulturprisen 2017                                                                     side 86

Jostein Sagerup: Ungdomskulturprisen 2017                                                      side 87

Marit Sæther: Gullkonfirmantjubileum                                                                side 88

Jostein Sagerup: Salangen-året i bilder                                                                side 90

Bibliografi over bidragsytere                                                                                side 107

Retting/utfylling til årbok 2016                                                                            side 108

Reklame                                                                                                                  side 109

2018:

Forord                                                                                                                      side 7 

Hans Karlsen: Det gamle Salangen. Næringslivet i Salangen i

tidligere tider (del 1)……………………………………………………………….                     side 8 

Hans Karlsen: Vår kristne kulturarv og kampen for tilværelsen…………           side 10

Paul Oddvar Hauglid: Seljeskog skole- en kort historikk                                   side 12

Svein Prestbakk: Johan Enoksen Elvenes, Salangens første ordfører                side 20

Aksel Dahlberg: Islands første telegrafdirektør 1906-27                                   side 23

Anita Aamo: Tuberkulose – en sykdom med utallige liv på samvittigheten     side 24

Jostein Sagerup: Om hjemmesykepleien i Salangen                                            side 30

Jostein Sagerup: Om ambulansetjenesten i Salangen                                          side 33

Vi blar i albumet                                                                                                     side 38

Jostein Sagerup: da tannlegen skulle besøkes                                                     side 45

Torstein Jenssen: Om tanntrekkeren Hartvik Sletten                                         side 48

Åse Ågård Ellingsen og Elling Ellingsen: Frierferd til Salangen                         side 50

Aksel Dahlberg: Han med røde sokker og tante født i Salangen                        side 55

Jostein Sagerup: Om meer   og den slags                                                              side 57

Hans Karlsen: En tragedie fra 1943                                                                      side 59

Anne Mari Svendsen: En redningsdåd                                                                  side 61

Hans Karlsen: Ord og uttrykk                                                                                side 62

Sonja Westrheim: Draugen i nord-norsk folketru                                               side 64

Eliseus Rønhaug: Sagnet om Ressegrunnen                                                         side 67

Mer fra albumet                                                                                                      side 69

Jostein Sagerup: SABE (Salangen Bo- og Eldresenter) fyller 50 år                    side 77

Jostein Sagerup: SAFA (Salangen Frivilligsentral og Aktivitetssenter) 20 år   side 80

Jostein Sagerup: Noen landskjente salangsværinger                                          side 84

Jostein Sagerup: Kulturprisen 2018                                                                     side 86

Jostein sagerup: Ungdommens kulturpris 2018                                                  side 87

Eirin Jørgensen: Gullkonfirmanttreff i Salangen 2018                                        side 88

Jostein Sagerup: Salangen-året i bilder                                                                side 90

Biografi over bidragsytere til årets bok                                                                side 104

Rettinger/tilføyelse til Årbok 2017                                                                      side 104

Rettinger/utfyllinger til tidligere årbøker                                                            side 105

                                              

2019

Forord                                                                                                                      side  7

Et historisk tilbakeblikk

Kurt Jan Kvernmo: Krigsminneløypa Salangen-Lavangen- Gratangen              side  8

Fra gård og grend

Astrid Utnes: Epistler fra Garisim, del 1                                                               side 12

Astrid Utnes: Om bureising i Ytterbygda, del 1                                                    side 23

Snefrid Heim: Minner fra det gamle ungdomshuset i Seljeskogen                    side 35

Liv Movik: Vaskeplassen i Dalen                                                                           side 41

De husker jeg godt

Anne Mari Svendsen: Om Søren Svendsen fra Håkavik                                      side 45

Vi blar i albumet

Livsminner

Tore Chruickshank: Slik var det den gang                                                            side 59

Ella Hansen: Minner fra storstormen i 1933                                                        side 63

Det litt spesielle

Jostein Sagerup: Det omvendte amerikabrev                                                      side 65

Aksel Dahlberg: Et mord, to enker                                                                        side 70

Tormod Nygaard: Tre på Topp. En friluftskonsert på Uvtag                              side 77

Jostein Sagerup: En hyllest til fårikålen                                                                side 79

Om salangsværinger i utlandet

Lars Johan Hellefossmo: Salangsværinger i FN-styrkene i Gaza                        side 81

Språkhjørnet

Hans Karlsen:                                                                                                          side 84

Mer fra albumet

 

Noen landskjente salangsværinger

Eva Jensen, forfatter                                                                                               side 89

Ivar Svendsen, kunstmaler                                                                                    side 90

Gullkonfirmantjubileum                                                                                        side 91

Kulturprisen 2019                                                                                                  side 92

Ungdomskulturprisen 2019                                                                                  side 93

Salangen-året i bilder                                                                                             side 94

Biografi over bidragsyterne                                                                                   side 106

Retting/utfylling til tidligere årbøker                                                                   side 106

Ønsker du å supplere Årbok-samlingen din?                                                       side 106

Salangen Historielag                                                                                               side 107

2020

Forord                                                                                                                      side  7

Det historiske Salangen

Hans Karlsen: Om torvonna                                                                                   side  8

Svein Prestbakk: Da bygda levde av favnved                                                       side 11

Et tragisk 80-års jubileum

Jostein Sagerup: Finnmarkinger til Salangen under krigen                                side 14

Aksel Dahlberg: Panserskipene Eidsvold og Norge senket 9. april 1940

                             På Narvik havn                                                                            side 26

Astrid Utnes: Vi svelt som ulva                                                                              side 29

Johan Hofsli: Tanker og erindringer omkring 1940                                            side 39

Fra gård og grend

Astrid Utnes: Epistler fra Garisim, del 2                                                               side 43

Astrid Utnes: Om bureising i Ytterbygda, del 2                                                    side 50

Tormod Nygaard: På trettendagsfest under bensinkrisa i 1974                        side 62

Vi blar i albumet                                                                                                   side 65

De husker jeg godt

Oddny Dorthea Bergland: Mine besteforeldre på Sommerseth                         side 70

Livsminner

Arne Kristensen: Slik var det den gang                                                                 side 74

Fra sagnets verden

Sonja Westrheim/Alvin Jensvold: Han Mosken                                                   side 77

Og så markerer vi

Odd Lomås/Einar Harald Wold: Idrettsheia 70 år                                              side 79                                                                                             

Tormod Nygaard: Sjøvegan Bridgeklubb 70 år                                                   side 84                                                                                 

Noen landskjente salangsværinger (Kine Nordheim, Sofie Pedersen,

Merete Nygaard)                                                                                                    side 88

Salangen-året i bilder                                                                                             side 91

Ønsker du å supplere Årbok-samlingen din?                                                       side 103

Aktiviteten i Salangen Historielag 2019                                                               side 104

Salangen Historielag                                                                                               side 106