På Nasjonalbiblioteket finner vi også hele Mittets og Benonisens samlinger med en rekke bilder fra Sjøveien. Her er et knippe:

Dette er hagen til Kjøpmann Lund. Apoteket til høyre, og det er full produkasjon på meieriet.

Lunds hus 1928 Benonisen

Sjøvegan 1928. Meieriet.

Sjøvegan1928. Sentrum