Høyløe Innergarsflatan(Klikk på bildene for større utgave)

På Innegårdsflatan ligger mange løer og hytter som blei brukt til slåttearbeid og seterdrift om sommeren. Her er en av høyløene. Legg merke til taktekket. Man tager hva man haver!

Høyløe Innergarsflatan2

Her er samme løa sett nedenfra. God lufting og tilpassing av bord for å holde snøen borte.