Unge historikere ser framover !

 

Eksempel på elevbrosjyre om Kåre på Kaia

Europeisk kulturminnedag på Sjøvegan

Søndag 15. september 2019 presenterte elevene i tredje klasse studiespesialiserende sine framtidige kulturminner.

 

  • Millionfisken og andre «dager»
  • Nord- norsk fartøyvernsenter  i Gratangen
  • Salangen kirke 
  • Dyrøybrua
  • Bygdetunet i Bardu (Salangsdalen)
  • Kåre på Kaia og andre kafeer
  • Herredshuset på Sjøvegan
  • Salaks og Salangenfisk
  • Tour d´ Andørja
  • Fjellkysten i Lavangen

Faglærer Andreas Seipäjärvi lot elevene ta utgangspunkt i lokalhistoria for slik å møte det nasjonale og internasjonale pensum. Norsklærer Hilde Andersen hjalp til med presentasjonene og vil bruke elevenes prestasjoner i sin vurdering. 

Prosessen var spennende. Vi i Salangen Historielag visste ikke hva elevene så på som historiske minner de gjerne ønsket å ta vare på. Funnene blei presentert som videoer, foredrag, lysbilder og brosjyrer og det var interessant å se hvordan elevene vektla sine funn. Det er tydelig at ungdommen ønsker å bevare kulturminner for framtida.