Sal.his.13.03.19

SALANGEN HISTORIELAG

                                                                                                                                      Sjøvegan, 20. februar 2019

Til medlemmene!

Det innkalles til årsmøte i Salangen historielag onsdag 13. mars d.å. kl. 1800 (merk klokkeslettet!).

Sted: Kulturhuset i Salangen/Lysthuset.

Grunnen til oppstart kl. 1800 har sammenheng med at vi setter opp arbeidet med Gårds- og slektshistorie

for Salangen som egen sak, og må derfor ta hensyn til forfatterens lange vei fra Tromsø. Vi sender ut invitasjon til  alle interesserte uten hensyn til medlemskap eller ikke, om å delta på orienteringsmøtet kl. 1800 og likens også være med på årsmøtet om de ønsker det.

                                                           PROGRAM

1800: Presentasjon av Gårds- og slektshistorie for Salangen. (I panelet sitter forfatter Oddbjørn Knutsen, kultursjef

Kurt-Jan Kvernmo og billedredaktør Jostein Sagerup.) Spørrerunde.

1930: Servering av pizza og kaffe m.m.

2000: Åpning av ordinært årsmøte.

Årsmeldinger. Regnskap. Budsjett. Valg v/valgkomiteen. (Gjelder evt. styremedlemmer og redaksjonsmedlemmer som er på valg, leder og nestleder «Nytt av året!»).

2045: Innkomne saker.

2100: Kveldens gjest: Kultursjef Kurt-Jan Kvernmo: Hva er en kulturminneplan og hvorfor er den viktig? Evt. ordskifte.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt! Hele møtet er åpent for alle interesserte.

Som vanlig legger vi ved innbetalingsblankett for medlemspenger.

MVH

Eliseus Rønhaug, leder