Om oss

 Aktiviteter

 Bilder

 Arkiv

 Årboka

 Lenker

 Til forsida

 

Aktiviteter i laget.

Salangen historielag holder jevnlige møter med ulike lokalhistoriske temaer.

Hvert år har historielaget deltatt med fyldig program på kulturminnedagen.

Bilde av Lundbrygga ved et tidligere arrangement.

I år er søndag 11. september fastsatt som dato for kulturminnedagen 2011.

Årets tema er: SKJULTE SKATTER. SPOR I LANDSKAPET.
Programmet er ikke klart ennå. Men vi planlegger ei markering av hundreårsminnet til bladet ”Folkeviljen” som kom ut her under Verkets tid. Ei veldig spennende historie. Dessuten er det snakk om å få fotoklubben med på søk etter spor i landskapet. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Troms Museum/regionmuseet, kulturkontoret /fotoklubben(?) og Salangen historielag.
Arrangementet finner sted på Lundbrygga Regionmuseum , Sjøvegan – søndag 11.09.11 kl. 1400 -1800.
Fullstendig program vil bli presentert medio juni d.å.


I 2006 hadde vi besøk av Lars Ivar Hansen og teamet som arbeider med Astafjord bygdebok.

I sammenheng med Kulturminnedagen og det fellesnordiske temaet "Steder for ankomst og avreise"   tok vi spesielt for oss lokalbåtene og den første bussen som blei laga på Salangsverket.

Forfatteren Ivar Enoksen besøkte oss og fortalte om sin nylig utgitte bok: "Tusen glemte menn" som handlet om de som risikerte livet under skøytetransporten av norske og allierte soldater under krigen i Sør-Troms og Narvik.

Annet arbeid

Salangen historielag arbeider aktivt for å gjenskape den gamle anleggsveien fra Salangsverket til Storhaugen. Dessuten er det gamle notbruket på Magisåsholmen under restaurering.

Et annet prosjekt er arbeidet med å registrere og gjenskape de gamle hagene i kommunen. Her har vi blant annet plantet et bed utenfor Kulturhuset med tradisjonsstauder hentet fra lokale, gamle hager. Til våren skal vi anlegge en tradisjonshage "Sansehagen" utenfor Sykehjemmet.

En viktig del av  historielaget sitt arbeid er utgivelsen av Årboka.