Her er et knippe bilder fra Salangsverket. Klikk på bildene for å få dem større.

Arbeidslag på Salangsverket

Brikettverket

Pallene ble etterpå kjørt inn i ovnshallen for brenning. Hver brikett veide over 5kg.

Fabrikken på Salangsverket

Brikettmagasinet, den høye pipa, renne for slagg. Brakka til høyre hette "Svartedauden".

Haakstad og Dalberg på trappa foran forretningen sin

På Salangsverket ble det etablert en liten by de få årene det varte.

Fra gruva på Storhaugen

Til venstre i bildet ser du en dampdrevet lastehovel. Til høyre ei malmvogn.

Innlastingskaia

Bildet viser innlasting av malmbrikker med to mobile elektriske heisekraner.

Kaianlegget under arbeid 1907 - 1910

På bildet ser du rambukkene som ble brukt til å pæle kaistolpene.

Salangsverket sett fra nord.

Kraftstasjonen til venstre, bak brikettmagasinet ser vi pipa. til høyre ovnshallen og "konsentrasjonen". I forgrunnen bukter kanalen seg. kanalen førte det utskilte gråberget ned mot Medby-kjosen, populært kalt "Sanden".

Storknuseren

Storknuseren fraktes opp gjennom Skårvikdalen. Det er vinsjen på motorvogna du ser.